Dyster klimamelding til politikerne

Kristiansand kommune ligger ikke godt an i forhold til målene i miljø- og klimameldingen for 2016.

 

– Målene i klimaplanen knyttet til veitrafikk kommer vi ikke til å klare, er den dystre beskjeden fra klima- og miljøekspert for kommunen, Kim Øvland.

Figur: Klimagassutslipp for Kristiansand, sammenstilling av SSBs statistikk og analyser.

Sammen med nabokommunene vedtok Kristiansand en felles klimaplan for Knutepunktet i 2009. Det første hovedmålet var å stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2012, men disse utslippene er enda ikke stabilisert. Det andre hovedmålet er å redusere de totale klimagassutslippene med 20 prosent sett i forhold til 1991 nivå innen 2020, men klimagassutslippene ser heller ut til å ha steget i følge en sammenstilling av SSBs statistikk og analyser. Nestleder i by- og miljøutvalget, Petter Benestad (V), sier det er flott at med fokus på miljøet, men er også klar på hvilke tiltak som må gjøres.Få ned forurensning fra transport

– Vi må få ned forurensning fra transport. Det er enkelt å gjøre noe med, og må reduseres. Vi må få biler og transport med nullutslipp. Samtidig må vi få folk til å sykle og bruke kollektivtransport, forteller Benestad.

Det er ikke uten grunn at Benestad trekker frem veitrafikken, den er nemlig versting med tanke på klimagassutslippene i Kristiansand.

– Den største enkeltkilden til utslipp er veitrafikken som utgjør omkring 40-50 prosent av utslippene. Det har vært en økning på ca 35-40 prosent siden 1991. Målene i klimaplanen knytte til veitrafikk er å stabilisere utslippene innen 2012 og så i 2020 ha en reduksjon på 5 prosent sammenliknet med 1991. Vi ser ut til å ha stabilisert utslippene på et jevnt høyt nivå, men er langt unna målet om 5 prosent reduksjon, forteller Øvland til by- og miljøutvalget.

Leder i Naturvernforbundet i Kristiansand, Julie Nilsen, forteller at de også jobber med å få ned utslipp fra veitrafikken.

Jobb for miljøet: Julie Nilsen er blant de som gjør en innsats for å nå klimamålene. Bilde hentet fra Naturvernforbundet.

– Vi jobber med å stoppe en firefelts vei til Stavanger. Veien bør være som den er, og ikke utvides heller. Det er også viktig at vi får en togforbindelse fra havna, forteller Nilsen.

Selv om Benestad er fornøyd med fokuset som nå rettes mot klimaet er han ikke helt tilfredsstilt med klimameldingen de fikk levert.- Jeg savnet litt informasjon om havet og klimaet i mledingen. Havmiljøet påvirker og er viktig for Kristiansand. Jeg ønsker transport over på bane og sjø. Dette er lite tatt opp og kan føre til gode debatter.

Øvlands budskap til by- og miljøutvalget er å gjøre klimakutt, og iverksette tiltak.

Ønsker mer kollektivtrafikk

– Veitrafikken må dempes, og det må bli mer kollektivtrafikk.

Politikerne skal ved neste møte sette seg inn i klimameldingen, noe Benestad gleder seg til.

– Jeg forventer at partiene har gått gjennom meldingen til neste gang, slik at de neste gang kan komme med tiltak for å nå målene som fremkommer i meldingen.