Nytt boligfelt kan bli nabo til Dyreparken

Ifølge et planforslag kan det bli 4000 nye boliger på Hamrevann. Utbyggerne ønsker å komme i gang allerede i 2017.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) fryktet at en utbygging av Hamrevann ville føre til mer bilbruk. FOTO: Raymond Martinsen

 

Det aktuelle området er på hele 4000 mål. By og miljøutvalget bestemte i går at Hamrevann området skal bygges ut etter et planalternativ. Utbyggingen vil skje trinnvis.

Politikerne gikk inn for et planalternativ som består av tre felt. Det vil trolig ikke bli behov for felt 2 og 3 før i 2045-2050.

Hovedgrunnen til at Hamrevann i sin tid ble inkludert i kommuneplanen var at utbyggingen ville kunne bidra til realisering av ny vei til Kjevik.  Akkurat dette har blitt mindre aktuelt i ettertid.

For den som jobber på Slørlandssenteret

I argumentasjon før vedtaket ble det pekt på at det ville bli lettere for de som jobber på Sørlandssenteret å ta buss til jobb. Dette var representanten fra Miljøpartiet De Grønne Marte Rostvåg Ulltveit- Moe skeptisk til.
– For å snekre sammen en mer miljøvennlig by, er det viktig å legge boliger der det går buss. Å ta hold på et naturområde er byspredning. Det blir vanskeligere å lage et godt kollektivtilbud der.  Da har de for lett til å ta bilen i stedet.

– Trenger ikke så mange boliger

Hun mente at Kristiansand ikke trenger så mange nye boliger. Særlig ikke i skogen.
Hamrevannområdet ligger ca. 10 km øst for Kvadraturen, på østsiden av Topdalsfjorden, sentralt plassert mellom Sørlandsparken, Kristiansand lufthavn, Kjevik og Hamresanden friluftsområde.  I sør/sørøst ligger Dyreparken og Lauvåsen utbyggingsområde.   I nord/nordvest ligger landbruks-og boligområdene Hamre og Ve i Tveit og nordøst grenser området til Vesvann og marka.

Planbeskrivelsen ble enstemmig vedtatt og legges fram for formannskapet til godkjenning og skal senere avgjøres av bystyret.

Planalternativ 2 som ble vedtatt på by og miljøutvalget den 12 mai.