Kaller den nye fraværsregelen en drop-out-garanti

Flere videregående elever demonstrerte mot den nye fraværsgrensen som Regjeringen har bestemt. Nestleder i AUF mener at dette kan føre til at flere vil slite med å fullføre skolegangen.

FRYKTER FRAFALL: Nestleder i AUF Nora Ånundsen Chayid var en av flere som var tilstede under demonstrasjonen ved Kvadraturen Skolesenter.
Alle foto: Mads Eriksen

I dag samlet flere videregående elever seg for å demonstrere mot den nye fraværsgrensen som Regjeringen har bestemt. Denne endringen er at ingen elever ved videregående skoler kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag uten gyldig fravær. Ved å ha en høyere prosent enn dette, vil tilsvare at elevene vil stryke i faget de er borte fra.

Blant de som var tilstede under demonstrasjonen var nestleder i AUF Nora Ånundsen Chayid.

– Vi holder en demonstrasjon. Det er på grunn av at vi elever skal protestere mot den nye fraværsgrensa sammen. Vi har de fleste ungdomspartiene med oss, bortsett fra Fpu og KrFu. Itillegg har vi også med oss eleverådet her ved Kvadraturen Skolesenter, og vi har med oss elevorganisasjonen som er kjempeviktig fordi dette gjelder elevene.

Drop-out garanti

Ånundsen Chayid forklarer at denne endringen kan føre til at mange vil kunne risikere å måtte droppe ut av skolen.

– Denne regelen vil jeg kalle en drop-out garanti, på grunn av at når vi har den terskelen på 10 prosent så vil det gjøre at flere vil risikere å ikke kunne ha sjansen til å fullføre hvis man for eksempel har en psykisk lidelse som ikke alltid er lett å måtte få en erklæring av noen på. Det er ikke den beste løsningen mener vi.

Rektor ved Kvadraturen Skolesenter Morten Torkelsen syns det er bra at elevene reagerer på endringer som blir gjort.

– Jeg syns det er veldig bra at elevene er så fokusert på det som kommer av lover og regler, og at de har et bevisst forhold til rådene på hvordan det påvirker deres skolegang i forhold til karakterer. Jeg syns det er et veldig bra tiltak, og at de har meninger om det som skjer.

SYNS DET ER BRA AT ELEVENE REAGERER: Rektor ved Kvadraturen Skolesenter Morten Torkelsen.

Kan bli kaotisk

Det at denne regelen blir innført kan føre til at mange kan risikere å måtte droppe ut fordi det vil bli vanskelig å måtte dra til legen for å skaffe seg legeerklæring for mindre sykdommer som for eksempel omgangssyke. Ånundsen Chayid mener at dette kan bli kaotisk for mange.

– Det ville også vært kaotisk for å få legeerklæring hele tiden, bare fordi man er litt spysyk. Vi vil ikke at neste år skal være en risiko for at du må droppe ut i det faget.