Skattesvikt i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune får 21 millioner kroner mindre i kommunekassa på grunn av svikt i oljebransjen, det kom frem på formannskapsmøte onsdag.

Formannsrådet i Kristiansand kommune. Foto: Oskar Gårdsrud Paulsrud

På formannskapsmøte kom det frem at Kristiansand kommune ikke lever opp til skatteinntekten kommunen hadde budsjettert med. Det vil si at kommunen får inn mindre i skatt per innbygger enn hva man hadde sett for seg.

Man har nå en skatteinngang på kun to prosent, mens man regner med en skatteinngang på 3,4 prosent totalt sett. Skatteveksten i Norge i år vil ligge på rundt 6,6, noe som vil si at Kristiansand ligger godt under landssnittet.

Kristiansand kommune hadde i 2010 høydepunktet hvor de lå over landssnittet.

Må bruke reservepenger

Varaordfører i Kristiansand kommune, Jørgen Kristiansen (KrF), mener at dette i første omgang ikke har noen stor betydning.

POSITIV: Jørgen Kristiansen (KrF). Foto: Charlotte Åsland Larsen/Kristiansand kommune

– I første omgang har ikke dette noen annen betydning enn at vi må tære på reservene vi har. Det er først når denne trenden blir langvarig at det blir utfordrende for kommunen.

Kristiansen sier det er lenge til man kan bruke de store ordene om dagens situasjon.

– Det er ikke slik at det er kroken på døra selv om skatteinntekten har gått ned. De har svingt til alle tider, mener Kristiansen.

Kan måtte kutte i stillinger

Eventuelt redusering i budsjettet vil kunne føre til kutt i skolesektoren og i kommunale stillinger.

– Hvis vi i verste fall må redusere budsjettet kan dette føre til kutt i alt fra lærerstillinger til ansatte generelt i kommunen, sier Kristiansen.