– Vest-Agder trenger et mobbeombud

Tove W. Haugland i Kristiansand KrF mener Kristiansand kommune bør være med og finansiere et mobbeombud i Vest-Agder.

Krf-politiker Tove Welle Haugland mener Vest-Agder trenger et mobbeombud. Foto: Anne Signe Øygarden

Det er fylkesvaraordfører i Vest-Agder, Tore Askildsen, som har lansert ideen om et fylkeskommunalt mobbeombud. Han tror det er flere politiske partier som tenker i samme retning.

– Ønsket om en stilling som mobbeombud i Vest-Agder kommer ganske sikkert opp som et forslag i budsjettforhandlingene i 2017, utdyper Askildsen.

Kommunens politikere er splittet i synet

I Kristiansand kommune har politikerne et delt syn når det kommer til spørsmålet om et eget mobbeombud for Vest-Agder fylke. Gruppeleder for Høyre i Kristiansand, Renate Hægeland, forteller til Sørnett at partiet ikke ønsker et eget mobbeombud i Vest-Agder.

– Vi mener vi allerede har gode rutiner og systemer for  å håndtere mobbing, og derfor ikke trenger et eget mobbeombud. De siste undersøkelsene viser nedgang i antallet mobbesaker, så vi mener at vi ikke er i en situasjon hvor et mobbeombud er riktig tiltak. Vi ønsker å bruke de midlene vi har på andre tiltak, utdyper Hægeland.

Øyvind Berntsen er representant for FrP i Bystyret i Kristiansand. Han er enig med Høyre og Hægeland om at det per dags dato ikke er nødvendig med et eget mobbeombud i Vest-Agder.

– FrP stiller seg foreløpig negative til et eget mobbeombud i fylket vårt. Oppvekstsektoren mener dette allerede er ivaretatt i skolen, og vi stemte derfor mot da det ble tatt opp i Bystyret i år. Når den tid kommer at dette eventuelt blir tatt opp igjen i 2017, må vi selvfølgelig ta stilling til det på ny, utdyper Berntsen.

– Viktig å se på erfaringene fra Søgne kommune 

Mette Gundersen (Ap) mener det kan være nyttig å se på erfaringer fra Søgne kommune i spørsmålet om et mobbeombud på fylkesnivå. Foto: Sidsel Jørgensen

Tove W. Haugland i Kristiansand KrF, mener derimot at det Kristiansand kommune trenger er et mobbeombud for hele fylket.

– I Kristiansand kommune har vi allerede et godt team med en overordnet funksjon, som bidrar til å hjelpe til i saker og lære opp lærere og foreldre til hvordan man håndterer mobbesakene. Det vi trenger er et mobbeombud for hele Vest-Agder fylke, og dette er noe fylkestinget skal diskutere i juni, forteller Haugland.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Kristiansand, Mette Gundersen, mener det kan være nyttig å se på erfaringene med et kommunalt mobbeombud i Søgne kommune.

– Det kan være relevant med et eget mobbeombud i Vest-Agder, men det viktigste vil likevel være å ha en fordomsfri diskusjon om hvordan vi på best mulig måte kan forebygge mobbing. Bystyret har i utgangspunktet sagt nei til til et eget mobbeombud i Kristiansand kommune, men vi vet at debatten vil komme opp igjen på nytt i 2017, avslutter Gundersen.