Enter the ad code for 468x60 ad spot

Ønsker lovfestet rett til ungdomsmedvirkning

Av Henrik Gill Send e-post til forfatteren - Publisert: 25. mai, 2016

Kristiansand kommune vil lovfeste ungdoms rett til å uttale seg i alle politiske saker.

VEDTATT: Jørgen Kristiansen (t.v) og resten av formannskapet mener at ungdom skal ha en lovfestet rett til medvirkning. Foto: Henrik Gill

Onsdag 25. mai vedtok Formannskapet i Kristiansand at de ønsker at ungdom skal ha en lovfestet rett til medvirkning.

Uenige med regjeringen

Regjeringens forslag om at det er frivillig for kommune- og fylkeskommunene å ha ungdomsmedvirkning støttes ikke av Kristiansand kommune.

- Det viktigste er at ungdommen lar seg høre. Derfor er vi ikke enige med forslaget til regjeringen, sier oppvekstdirektøren ved Kristiansand kommune, Arild Rekve.

Oppvekstdirektør Arild Rekve. Foto: Kristiansand kommune

Rekve mener at hvis ungdomsmedvirkningen er frivillig i kommunene, vil det bli nedprioritert av mange:

- Derfor burde det være lovfestet i alle kommuner, slik at ungdommen i hele landet blir engasjerte og kommer med jevnlige politiske innspill.

Godt opplegg i Kristiansand

Kristiansand kommune har lang og positiv erfaring med ungdomsmedvirkning både gjennom elevråd og Kristiansand Ungdomsutvalg.

Kristiansand Ungdomsutvalg er en høringsinstans, der grupper med ungdommer samles for å diskutere ulike politiske temaer. De fleste som er med i utvalget er elever ved de ulike ungdomsskolene i Kristiansand.

- Det er utrolig mange flinke ungdommer som er med i utvalget her i Kristiansand. De diskuterer både saker som omhandler deres målgruppe, i tillegg til andre aktuelle politiske saker. Deretter kommer de med uttalelser som de deler med politikerne, skryter veileder og sekretær for Kristiansand Ungdomsutvalg, Dag Johan Beek.

ENGASJERT UNGDOM: Kristiansand Ungdomsutvalg. Foto: Privat

Dobbeltmoral

Han er en av dem som støtter Formannskapets ønske om lovfestet ungdomsmedvirkning.

- Jeg synes det er veldig synd at regjeringen ikke ønsker å lovfeste dette, sier Beek.

- Politikerne sier jo at de ønsker en samfunnsengasjert ungdom, noe som skapes gjennom ungdomsutvalg og andre ordninger. Så lenge slikt arbeid er frivillig, vil de fleste kommunene velge å fokusere på andre ting, konkluderer han.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand