Skal gjenoppbygge den gamle Eigevandsstranden

Den gamle stranden på Ytre Eigevann har grodd igjen over tid. Nå, etter alle disse årene har lærer Torleiv Nordgarden tatt initiativ til å bygge den opp igjen.

I STARTFASEN: Her er stranden i sin nåværende form før jevningsarbeidet er påbegynt. FOTO: Ørjan Rasmussen

– For 20 år siden var det en strand rundt Ytre Eigevann, men den har nå grodd igjen. Nå har vi lyst til å oppgradere den, forteller Torleiv.

Torleiv har sammen med andre frivillige tatt initiativ til å gjenoppbygge den gamle stranden, slik at medmenneskene i nærområdet skal kunne ta den i bruk igjen. Ideen om å bygge opp stranden kom da oppgravingen av torvet i Kristiansand begynte, og kommunen ikke hadde noe sted å kvitte seg med sanden.

Fikk sanden kjørt ut gratis

SANDMANGEL: Det er regnet at stranden vil trenge rundt 40 lass med sand, foreløpig er det kjørt ut 10. Foto: Ørjan Rasmussen

Torleiv fikk inngått en avtale med Repstad Anlegg AS om å kjøre sanden fra torvet til Eigevann gratis.

– Vi har blitt med på denne avtalen om å kjøre sanden, fordi det er en god løsning for å kvitte seg med sand fra torvet, forteller Kåre Aasen fra Repstad Anlegg AS.

Repstad Maskin AS har blant annet bidratt med kjøring av sand, og har også lånt ut maskiner som hjelpe til med jevningarbeidet av stranden senere.

Satt opp dugnad

Når alle lassene med sand er kjørt ut til stranden vil det bli holdt dugnad for å rydde opp i området og gjøre stranden til et koselig sted å være. engasjementet for dugnaden har vært stor og de fleste naboene i nærområdet har sagt seg villig til å stille.

Byggingen av stranden er godt underveis, men det er usikkert når den blir ferdig, da det tar tid å grave ut sand som er god nok til å kunne brukes i arbeidet.