ØVELSE: Ulykker i Gjerstad, dette har skjedd

  ØVELSE: Helt siden klokken 10:00 i formiddag har en rekke ulykker og hendelser tatt plass i Gjerstad kommune, nærmere bestemt Brokelandsheia

  Agder politi OPS

  Klokken 10:25- Nødetatene ankommer. Her finner politiet 3 alvorlig skadde etter kollisjonen, sjåføren av den ene bilen er ikke på stedet.

  Ambulansepersonell redder ut skadede av den ødelagte bilen
  FOTO: Oskar Gårdsrud Paulsrud

  Klokken 10:49- Ny ulykkePolitiet får melding om en ny ulykke på fylkesvei 418 på brokelandsheia, like i nærheten.

  Agder politi OPS

  Klokken 10:51 – Farlig væske/stoff lekker som følge av ulykken. Innsatsleder i politiet Yngve Stiansen forteller at det er saltpetersyre som lekker fra lastebilen.

  Saltpetersyre

  • Salpetersyre er en sterk etsende syre som må håndteres med stor forsiktighet.
  • I kontakt med metall vil syren etse rett gjennom og oksidere. Når syren oksiderer kan den bli svært giftig.
  • Innånding av dette kan føre til store skader i lungeregionen.
   Lekkasjen anses som svært helseskadelig og politiet oppretter en sikkerhetssone rundt ulykkesstedet. personer skal ha kommet til skade forteller politiet på twitter. I en pressemelding på Politiovelse.no blir alle i området rundt Brokelandsheia bedt om å holde seg inne å lukke dører og vinduer.

  Politiets pressemelding
  FOTO: Politiovelse.no

   

  Evakuert og pårørende senter på Fiane bedehus
  FOTO: Oskar Gårdsrud Paulsrud

  Klokken 12Gjerstad kommune bekrefter på sine hjemmesider at det er blitt etablert et kriseledelse og evakuerings- og pårørendesenter på Fiane Bedehus. Kommunen oppforderer personer som oppholder seg på Brokelandsheia om å holde seg innendørs. Sivilforsvaret er på plass på ulykkesstedet.

   

   

   

  Video fra kollisjonen på E18: