Kommuner på Sørlandet vil få tildelt nærmere 70 millioner kroner av statsbudsjettet.

    650 millioner kroner skal settes av for å redusere arbeidsledigheten i landet. Kommuner på Sørlandet vil få tildelt nærmere 70 millioner kroner av denne tiltakspakken.