Slo nesten Cruise rekord

    Cruisesesongen 2016 er avsluttet med totalt 65 anløp og et antall på over hundre tusen passasjerer. Det er en økning på 63% i anløp og 58% økning i passasjertall sammenlignet med 2015. Det er det nest beste året for cruisetrafikken i Kristiansand sin historie, kun slått av rekordåret 2014. Det viser tallene fra Kristiansand Havn.