– Vi er veldig oppmerksomme på at vi ikke ønsker å ha gettoer her i Kristiansand

230 flyktninger får Kristiansand kommune som sitt nye hjem i 2017. Ifjor var antallet oppmot 296. Integrering spiller en sentral rolle i hvordan kommunen skal takle denne oppgaven.

1000 nye innbyggere i 2017

Ifølge en rapport Integrerings – og mangfolddirektoratet (IMDi) la ut mandag, skal Vest-Agder og Aust-Agder til sammen ta imot 1069 nye flyktninger i 2017. Flyktningene som skal bosettes har fått tildelt en kommune å bo i, og kommunen har ansvaret for å integrere de nye beboerne.

– Kristiansand har vært den storbyen i Norge ved siden av Oslo som desidert har tatt imot flest flyktninger gjennom veldig mange år. Vi ønsker å fortsette å ta imot flere flyktninger på lik linje som vi har gjort tidligere. Det som er aller viktigst for oss er at vi vet at vi kan integrere de flyktningene som kommer til oss, sier gruppeleder for Høyre i Kristiansand, Renate Hægeland.

De fleste til storbyen Kristiansand

I Vest-Agder skal det bosettes 595 flyktninger der 230 av disse skal bosettes i Vest-Agders største by, Kristiansand. I 2015 var det 296 flyktninger som ble bosatt i Kristiansand i motsetning til de fremtidige 230. Kristiansand kommune mener at de må styrke mange tjenester blant annet innenfor områdene helse og oppvekst. Integrering er en viktig oppgave for kommunen, og det er viktig at den enkelte innbygger bidrar i dette.

– Vi er veldig oppmerksomme på at vi ikke ønsker å ha gettoer her i Kristiansand. Vi ønsker å kunne integrere de som kommer ut i de ulike bydelene slik at de får en reel sjanse til å starte livet i det norske samfunn. Vi må også vite at de har et mottakstilbud til de, altså skole, barnehage og lignende. Altså alle disse tingene som gjør at de kan komme i gang med livet sitt her i Norge, sier Hægeland.

Libe Rieber Mohn
Direktør for IMDi, Libe Rieber Mohn. Pressebilde fra www.IMDi.no

 

 

 

Foreslår 500 millioner til integreringsarbeid

Regjeringen foreslår til sammen 489,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 2017. Dette vil både få fortgang i bosettingen og integreringen av flyktningene.

– Det er flott at regjeringen ser behovet for økt innsats for bosetting og integrering i kjølvannet av den store asylbølgen i fjor. Det vil naturligvis være god bruk for midlene, og IMDi vil forvalte dem så treffsikkert og effektivt som mulig. Nå avventer vi spent endelig budsjettvedtak etter behandlingen i Stortinget, sier direktør for IMDi, Libe Rieber-Mohn.

 

 

 

Hovedmålene for tiltakene er raskere bosetting av flyktninger og at flere nyankomne skal delta i arbeids- og samfunnsliv. Ifølge tall og informasjon fra IMDi sin hjemmeside ser hovedforslagene i statsbudsjettet slik ut for kommunene:

 

 

Hovedforslagene i statsbudsjettet for kommunene:

 • For å få fortgang i bosettingen gis følgende tilskudd til kommunene:
  • 50 000,- per person som er bosatt utover anmodningstallet
  • 100 000,- per enslige mindreårige
  • 500 000,- per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling
   
 • Refusjonsordningen for enslige mindreårige avvikles, og blir erstattet av en ny tilskuddsordning
 • Ny tilskuddsordning for opplæring i kultur- og samfunnskunnskap for personer i mottak
 • Etablering av hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med kompetanse som er etterspurt
 • Videreføring av integreringsmottak