Får Norges største integreringsmottak

Politikerne er fornøyde med det kommunen har oppnådd med flyktningarbeidet de har gjort det siste året. Men det finnes fortsatt rom for forbedring sier leder for flyktning og integreringsarbeid Elisabeth Engemyr.

MØTE: Formannskapet hjører på Elisabeth Engemyr fortelle om flyktningsarbeidet. Foto: Tor Henrik Stensland

Kristiansand fått i oppdrag fra regjeringen til å drive Norges største integreringsmottak som skal romme 180 personer. Den nest største integreringsmottaket får Oslo, med 120 plasser. Målet med et integreringsmottak er å legge til rette for raskere samfunnsdeltagelse for personer som sitter i asylmottak. De som får plass på integreringsmottaket får to års opplæring før de blir bosatt i en kommune. Tilbudet er kun for de flyktningene som har vist spesiell interesse for rask integrering. Mottaket vil stå ferdig og klar for drift i løpet av 2016.

Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemmer

–  Det er UDI som bestemmer hvem som får disse plassene men jeg håper de velger flyktningene som allerede er her i nærområdet, sier flyktning- og integreringsarbeidsleder i Kristiansand kommune Elisabeth Engemyr.

Det var under formannskapsmøtet onsdag morgen at Engemyr var i formannskapet og presenterte det videre arbeidet kommunen skal gjøre for flyktningene, innenfor felt som utdanning, helse, arbeidserfaring og boevne. Dette vil bli gjort gjennom en form for kurs som varer seks til åtte uker som flyktningene har mulighet til å ta. Hun ønsker mer bidrag fra næringslivet.

Mer fra næringslivet

– Vi ønsker at næringslivet stiller med flere praksisplasser for flyktningene og vi ønsker oss flere faddere til de som har kommet seg ut av mottakene og har bosatt seg.

I løpet av 2017 skal Kristiansand Kommune ta imot 210 nye flyktninger hvor 30 av disse plassene er for enslige mindreårige. Disse kommer i tillegg til de 180 som kommer til integreringsmottaket. Så langt i år har 160 flyktninger blitt bosatt i Kristiansand, mellom 80-90 gjenforeninger og av disse 160 personene er 30 mindreårige som har blitt bosatt.

IMPONERT: Formannskapet er veldig imponert av alle som bidrar i integreringsarbeidet. Foto: Tor Henrik Stensland

I tillegg til kommunen får også de frivillige organisasjonene en stykke av kaka, før 2016 er ferdig vil 600.000 kroner bli delt ut til disse organisasjonene som bidrar til integreringsarbeidet.

Stolt ordfører

Ordfører Harald Furre er stolt over at det er Kristiansand som har fått det største integreringsmottaket.

– At vi har fått et integreringsmottak som er større enn det Oslo har fått, viser at integreringsarbeidet Kristiansand gjør har gode resultater, sier han fornøyd.