– Ønsker flere faddere til flyktningene

Tirsdag 18. oktober arrangeres det "Fadderkveld" i Kristiansand Frikirke. Der er målet å rekkerutere flere faddere som kan hjelpe med integreringsarbeidet.

AKTIV: Per Helge Eggum er en av de mest aktive i gruppen «Fadder For Flyktninger». Foto; Henrik Gill

Det er gruppen «Fadder For Flyktninger» (FFF) som står bak arrangementet. Per Helge Eggum er en av de som er sterkt involvert i FFF-tiltaket.

– FFF er et tiltak der vi ønsker å tilby fadderordninger til flyktningene som kommer. Fadderne og flyktningene møtes minst 2-3 ganger i måneden, der de gjør alt mulig av sosiale og dagligdagse ting sammen. På den måten blir de lettere kjent med nordmenn og det norske samfunnet, forklarer Eggum.

Han mener dette er en god måte å drive integrering på.

– Flyktningene som kommer hit har jo et vanskelig utgangspunkt. De kommer til et nytt og fremmed land, med helt forskjellig språk og kultur. Alt er fremmed og usikkert, så det å ha en norsk fadderfamilie gir trygghet i den situasjonen de er i. Det å ha noen stabile personer rundt seg som kan hjelpe de å komme inn i samfunnet er viktig, mener Eggum.

Arrangerer «Fadderkveld»

Tirsdag 18. oktober arrangeres det «Fadderkveld» i Kristiansand Frikirke. FFF trenger faddere til ca. 20 flyktninger som står på venteliste. Målet med kvelden er å rekruttere flest mulig personer.

– Det største problemet er å finne nok faddere, og det er derfor vi arrangerer kvelder som dette. Vi håper at så mange som mulig kommer. Folk som har lyst til å bli faddere kan få klar og konkret informasjon om hvordan det er. Akkurat nå har vi rundt 20 flyktninger på venteliste, som alle har lyst til å ta del i vår fadderordning.

Tok initiativet

Varaordfører i Kristiansand Kommune Jørgen Kristiansen skal være til stede på fadderkvelden for å holde foredrag om fadderordningen. Han var den som først tok initiativet og utfordret ulike lokale menigheter og privatpersoner til å skape en ordning.

– Det hele begynte i september i fjor. Norge, sammen med resten av Europa, opplevde en «eksplosjon» av flyktninger som kom til landet. Vi måtte gjøre noe. Det offentlige har nok av penger til hus og klær, men ikke til det sosiale, og det å skaffe seg venner og nettverk. Derfor var det viktig at vi utfordret andre, forklarer Kristiansen.

TOK INITIATIVET: Varaordfører Jørgen Kristiansen var den som stod bak flyktningsinitiativet i fjor høst. Foto: arkivbilde

Han er enig med Eggum i at tiltak som FFF er viktig i integreringsprosessen.

– Gjennom slike fadderordninger skapes det relasjoner og vennskap. De kan finne på ulike aktiviteter som å gå tur, spise middag sammen og vise dem rundt i byen. På den måten brytes barrierene, og vi ser at de er vanlige mennesker med håp og drømmer akkurat som oss. Det er da denne magien begynner, og de blir integrert i det norske samfunnet, sier varaordføreren.

Positive tilbakemeldinger

Kristiansen sier han ble overveldet over hvor mange som ville hjelpe til i prosessen.

– Vi ble kontaktet av mange mennesker som ville hjelpe, og er veldig takknemmelige for at folk har tatt tak i dette.

Eggum sier også at fadderordningen går bra.

– Det vil alltid være utfordringer med en slik ordning. Det er jo ikke alltid at alle fadderne og flyktningene har så god kjemi sammen. Men, det har bare vært få slike tilfeller, og alt i alt har det bare vært positivt. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, der flyktningene sier at de setter utrolig stor pris på det opplegget og den støtten de har fått, avslutter han.