Ønsker å slå sammen jernbanestrekninger

Lokalpolitkerne i Kristiansand ønsker at reisen fra Sørlandet til Oslo skal gå raskere.

Det var knyttet spenning til flere av sakene som formannskapet skulle ta opp, men spesielt lurte mange på om det ble en sammenslåing av de to jerbanenettverkene. Det har blitt argumentert med at det vil gjøre veien til Oslo kortere, og samtidig mer attraktiv.

Fornøyd: Harald Furre er fornøyd etter at styret vedtok å slå sammen jernebanenettverket. Foto: Kristiansand Kommune

– Vi ønsker å jobbe systematisk med utviklingen av jernbane i vår del av landet. Det aller viktigste for oss da blir å koble sammen Sørlandet med Vestfold, sier ordfører Harald Furre.

Bymiljøet sto sentralt

Bymiljøavtalen er en avtale som inngås med staten om transport, infrastruktur og byutvikling. Jernbanen er da åpenbart viktig, da det treffer alle disse tre punktene. Ordføreren la stor vekt på at denne avtalen skulle følges til punkt og prikke

– Det er klart at jernbanen er viktig i den sammenheng, f.eks. når det er snakk om jernbanehavn. Det er veldig sentralt når man skal flytte godset over fra vei til vann, noe vi gjør mye av i kommunen vår, sa Furre.

Lokaltog i fokus

Lokaltog var også noe som interesserte politikerne i formannskapet. Det finnes noen ruter allerede, men flere avganger i området mellom Vennesla og Marnadal ble det snakket mye om

– Jernbaneverket har utredet hva som er mulig å få til i Kristiansands-regionen. Det er mulig å sette inn flere tog enn det som går idag, men samtidig er det begrensninger på skinnekapasiteten, så vi må vurdere mulighetene våre, forteller Furre.