Ny ungdomssatsning for unge på Sør- og Vestlandet

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for unge ved å gi de et jobbrelatert tilbud eller opplæring etter åtte ukers arbeidsledighet.

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Tidligere har det vært tre ulike ungdomsgarantier i NAV. En Fafo-rapport fra i fjor stilte spørsmål ved om garantiene egentlig garanterer unge god oppfølging og om garantiene burde vært utformet på en helt annen måte dersom de virkelig skal sikre unge tett og god oppfølging.

Nå slås de sammen til én Ungdomsinnsats som ikke bare betyr å få en aktivitetsplan, men som innebærer at NAV skal gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Det kan være snakk om et jobbrelatert tilbud eller opplæring. Dette vil bety en enda klarere prioritering av de unge som kommer til NAV.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å styrke innsatsen overfor unge ledige med 30 millioner kroner. Ungdomssatsingen vil gjelde hele landet, men vil i første omgang bli særlig rettet mot fylkene på Sør- og Vestlandet. Grunnen til det, er at det er disse fylkene har vært hardest rammet av økende arbeidsledighet.

 

-Målet er å komme tidlig i gang med arbeidsrettet oppfølging, motivere til jobbsøking og rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er viktig at unge unngår lange ledighetsperioder, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.