Enter the ad code for 468x60 ad spot

Kulturstyret: Forslag til nye retningslinjer for støtte til festivaler

Av Per Torgersen Send e-post til forfatteren - Publisert: 19. oktober, 2016

Etter 12 år med samme festivalutredning skal kulturstyret revurdere kriteriene og retningslinjene for tilskudd av festivaler i dag.

Formålet med forslaget er å gi administrasjonen klarere evalueringskriterier i behandling av søknader fra festivalarrangører.  Forslaget skal medvirke til å nå Kristiansand kommunes kulturpolitiske mål, bidra til et kulturelt festivalmangfold og kunst med fokus på kvalitet og nytenkning. Et nytt søknadskjema og et nytt standardisert rapporteringsskjema skal foreslås i dagens møte.

 

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand