Festivalsjefen for protestfestivalen står nå uten styre og råd

Det har de siste dagene blitt kjent at både styret og rådet i Protestfestivalen har gitt seg. Festivalsjef Svein Inge Olsen sier det stod mellom han selv eller styret.

 

– Du kan si det sånn at et styre skal tilføre noe positivt, i form av ekstra inntekter. Fordi i en festival eller andre organisasjoner så er man avhengig av både offentlig støtte og sponsorer som etter hvert forvitrer. Det fikk ikke dette styret til, sier Olsen.

Videre forteller han at han selv først valgte å gå av som festivalsjef, men ble strekt frarådet å forlate jobben av det daværende rådet. Dermed endte styret opp med å gå av.

Olsen bekrefter til Sørnett at det hadde utviklet seg en situasjon der det stod mellom å beholde enten Olsen selv, eller styret.

Uenig

Protestfestivalen

  • Etablert av Svein Inge Olsen i 2000
  • Består av debatter, konserter, performans, samtaler, film, litteratur og kunst fordelt på Triztan teltet på Torvet, Hotel Norge, Håndverkeren og forskjellige andre arenaer i Kristiansand.
  • Målet er å være en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling
  • Alle som vil snakke skal få slippe til, uavhengig av hvilken posisjon du ellers har i samfunnet
Tidligere styreleder Lars Ivar Gjørv er uenig i anklagen.

– Det som festivalen har mistet de siste årene, er statsstøtten fra kulturrådet. Det er jo beklagelig. Det var det ingen av oss som klarte å hindre.

Likevel kan Gjørv fortelle at den lokale støtten aldri har vært bedre, og dette er noe de selv var svært fornøyd med.

– Den lokale støtten var på over 200 000 nå i 2016.

Den tidligere styrelederen kan fortelle at det var helt andre grunner til at han selv, blant flere andre, valgte å gi seg.

– Vi var veldig uenig om en del ting. Omfang av festivalen og de økonomiske utgiftene. Jeg mener for eksempel at det hadde holdt at festivalen varte i 3-4 døgn, mens Olsen ville at det skulle vare en hel uke.

Han forteller at styret ville bruke flere lokale midler, i form av musikere og artister, noe det bugner av i Kristiansand. Det gikk nemlig store summer til reise for å blant annet skaffe internasjonale artister til festivalen, i følge Gjørv.

Nytt styre

På tross av at festivalsjefen nå står uten både styre og råd, ser han positivt på festivalens fremtid.

– Jeg og og tidligere styreleder Roger Christiansen, jobber med å få til et nytt styre. Det er vi allerede godt i gang med for å si det sånn.

Festivalsjefen legger avslutningsvis til at denne situasjonen ikke er noe uvanlig eller overraskende for han, og at festivalen vil fortsette å leve videre slik den har gjort siden 2000.

 

Hør radiosaken her: