Enter the ad code for 468x60 ad spot

Gransker ulykken så noe lignende ikke skal skje igjen

Av Tor Henrik Stensland Send e-post til forfatteren - Publisert: 26. oktober, 2016

Eksplosjonen var så alvorlig at en egen gruppe er satt på saken.

MYE RØYK: Slik så det ut når det eksploderte på Elkem Solar. Foto: Tor Henrik Stensland

Tidligere denne uken kom rapporten fra Arbeidstilsynet om ulykken på Elkem Solar den 13. oktober. En lekkasje i en smelteovn førte til at vann kom i kontakt med silisium, som er et flytende metall. Arbeiderne på Elkem Solar ble varslet om at en mulig ulykke kunne finne sted klokken 11, og to timer senere smalt det i en av smelteovnene på fabrikken.

Etter ulykken har altså Arbeidstilsynet gransket saken for å se om alt gikk etter planen, og har nå kommet med sin rapport. De var på tilsyn mandag 17. oktober, og ble da orientert om hvordan en slik ulykke kunne skje. Elkem Solar har nå selv opprettet en granskningsgruppe for å forebygge at dette skjer igjen. Denne gruppen skal lage en rapport, som igjen skal bli sendt til Arbeidstilsynet for godkjenning. Når denne rapporten foreligger vil Arbeidstilsynet møte Elkem Solar for å gjennomgå den konkrete rapporten.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand