UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: Kirkeverger sterkt kritiske til brannvesenet

  Kirkeverger i Kristiansand er oppgitte over brannvesenets tilsyn. De mener brannvesenet overser feil som burde vært påpekt. Brannvesenet forstår frustrasjonen.

  -Det kommer alltid nye avvik. Det sier daglig leder i Hellemyr menighet, Helene Horverak. Her sammen med kirketjener Mulue Mehari Melles.

  De aller fleste kirkene i Kristiansand får avvik eller anmerkninger når brannvesenet er på sine jevnlige tilsyn. Det skal skje omtrent en gang i året for å kontrollere brannsikkerheten. Kirker er særskilte brannobjekter. Det betyr at de er viktige kulturhistoriske bygninger, og at mange liv kan gå tapt dersom det skulle begynne å brenne.

  Sørnett har gjennomgått de siste tilsynsrapportene fra kirkene i Kristiansand-regionen tilknyttet Den Norske Kirke. Det kommer fram at kirkevergene er misfornøyde med tilsynsjobben til brannvesenet. Flere kirketjenere og daglige ledere mener at brannvesenet stadig vekk finner nye feil som de burde ha sett på forrige tilsyn.

  – Det kommer alltid et nytt avvik. Ofte er det de nyutdannede som finner nye ting. De som har drevet på med det en stund, bruker litt logikk, mens de nye går nøyaktig etter protokoller og forskrift, forteller Helene Horverak, daglig leder i Hellemyr kirke.

  Ikke tilfredsstillende

  Hellemyr kirke kunne ikke ved siste tilsyn dokumentere brannsikkerheten i sin helhet. Slokkeanlegget kunne heller ikke dokumenteres tilfredsstillende.

  – Når det kommer noen nye på tilsyn, finner de noe nytt hvert år. Det er frustrerende, og jeg lurer på hvorfor de ikke så det året før. Det var sånn i kirken jeg jobbet i før også, fortsetter Horverak, som tidligere jobbet i Bykle kirke.

  Hellemyr kirke fikk anmerkning for mangel på jevnlig ettersyn og vedlikehold av selvlukkende dører. Etter tilsynet endret de dørene på brannvesenets oppfordring.

  – De krevde selvlukkende funksjon på dørene til oppholdsrommene, men året etter krevde de i tillegg lukkefunksjon på kjøkken, lager og garderobe. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal ha selv-lukk på dørene i garderoben. Hvis dørene stenges, vil man jo bli stengt inne, og det tar lengre tid å komme seg ut, sier Horverak.

  – Noen vil kanskje finne feil

  Hver gang domkirken skal gjøre større endringer må de søke Riksantikvaren om tillatelse. Under siste tilsyn fikk de kritikk for manglende brannsikring i kirketårnet. 50.000 turister  besøker kirketårnet i løpet av sommeren.

  Kristiansand domkirke fikk kritikk i forrige tilsynsrapport for mangelfull brannsikring av kirketårnet. Foto: kirkesøk.no (Lisens: CC-BY-NC-ND 3.0)

  Hans Erik Ruud, kirkeverge i Kristiansand kirkelige fellesråd, forteller at vedlikehold er dyrt. I domkirken har skifer begynt å falle ned fra taket, og vil antageligvis koste flere millioner kroner å reparere.

  – Neste gang kommer en ny inspektør som påpeker noen marginale feil. Det handler kanskje om noen som vil finne noen feil, sier Ruud.

  I Voie kirke fikk de kritikk for lagring i rømningsvei som ble rettet opp i.

  – Jeg lagret under en trapp hvor ikke en sjel går, men det måtte jeg fjerne. De er veldig forskjellige, de som kommer. Hun som var her sist pirket på en del ting, og da sa han andre «det er lov å bruke hodet». Jeg spurte om de kunne hjelpe meg å rette opp noe, da sa hun «nei, det har vi ikke noe med», forteller Kay Johnsen, kirketjener i Voie kirke.

  Kay Johnsen er kirketjener i Voie menighet. Kirken hadde flere mangler.

  Justvik kirke har ikke hatt tilsyn siden 2014. Den gang var det feil og mangler på brannalarm-anlegget og manglende dokumentasjon på nødlysanlegget.

  – Det kommer nye folk jevnt og trutt. Og det kommer nye øyne på saken. En tenker for eksempel kun på nødutganger, så kommer en annen som tenker mer på brannslukkingsanlegg og ikke tenker på nødutganger, fordi den personen synes brannslukkingsanlegg er viktigere. Hvis du da har 20 forskjellige brannmenn som ser på 20 forskjellige ting, så kommer det nye og forskjellige avvik, mener Harald Stølevik.
  Han er kirketjener i Justvik og Oddernes kirker.

  Brannvesenet forstår frustrasjonen

  Da brannvesenet konfronteres med kirketjenerenes meninger om tilsyn, svarer de slik:

  – Det er ganske avslørende at det finnes avvik på brannsikkerheten i kirkene over lang tid. Når det gjennomføres tilsyn så tar vi en stikkprøve av kirkebygget og vi ser på forskjellige ting fra gang til gang, sier Hans Arne Madsen, avdelingsleder i Kristiansandsregionen brann og redning.

  Det overrasker Helene Horverak, daglig leder i Hellemyr kirke, og Kay Johnsen, kirketjener i Voie kirke.

  -Jeg har inntrykk av at de har gjennomgått hele kirken. De burde heller ta hele kirken på en gang. Det er mye billigere å leie inn en elektriker en gang for å fikse alt, enn fem ganger for å fikse en og en ting. Det sier seg selv, mener Horverak.

  Avdelingsleder Madsen i brannvesenet sier at de ikke har ansvar for brannsikkerheten i kirkene.

  -Vi forstår det er frustrerende. Det sier avdelingsleder i KBR, Hans Arne Madsen.

  – Vi forstår det er frustrerende at det kommer nye avvik fra gang til gang, men det er ikke vårt ansvar å sørge for brannsikkerheten. Vi påpeker feilene. Det er stort sett et godt samarbeid med kirkene, sier Madsen.

  Flere kirker feilfrie

  Søm kirke hadde feil og mangler ved det branntekniske og feil på branntegninger. Dører ble også feilmontert i forhold til forskriften. Randesund kirke hadde ingen avvik, men fikk anmerkning for rot i brannperm, manglende rapport etter årskontroll og mangelfull risikoanalyse.

  Flekkerøy kirke hadde avvik på grunn av manglende dokumentasjon på årskontroll av brannalarm og nødlysanlegg. I Hånes kirke kunne de ikke dokumentere at brannskille hadde tilfredsstillende brannmotstand under siste tilsyn, men dette skal nå være rettet opp i.

  Oddernes, Tveit, Vågsbygd, Grim og Torridal kirker hadde ingen avvik eller anmerkninger ved siste tilsyn. Den klart vanligste årsaken til brann i kirker er folk som tenner på dem. Den nest vanligste brannårsaken er elektriske feil.