Mellom 1600-1800 barn lever under fattigdomsgrensen i Kristiansand

Rundt 10 prosent av befolkningen på Sørlandet lever under fattigdomsgrensa.

Prosjektleder Kathrin Pobst. Foto: Nadia Jemli

-Det er alltid minst ti prosent som er fattige, og man vet ikke hvem de er, forteller Kathrin Pabst, prosjektleder for utstillingen «ikke bare greit? om å være fattig på Sørlandet»

Utstillingen åpner 1. november og vil være i flyttbare brakker som skal stå i forskjellige kommuner på Sørlandet frem til 5. desember 2017. Brakkene vil settes opp i Kristiansand, Mandal, Lista og Flekkefjord. På utstillingen vil det blant annet være en digital fortelling om fattigdommen i Agder fra 1786 – 1920, og det vil bli spilt av anonyme intervjuer fra informanter som forteller sin historie om det å leve i fattigdom.

-De som er fattige trenger ikke føle seg alene.De andre trenger en oppvekker om at det finnes fattige, også i deres hjemby, forteller Pabst.

Sterke inntrykk
Det har vært flere involverte i arbeidet med utstillingen. Alle kommunene har sin egen formidler. Det er disse som har gjennomført intervjuene. Formidlerne skal også få besøk av skoleklasser og videreformidle budskapet om fattigdom.

-Jeg trodde ikke det var så gale. Dette her er virkelig alvorlig, sier museumsformidler i Flekkefjord, Birgit Gautschi

Fattige

Statistisk Sentralbyrå definerer fattige som personer med vedvarende lav inntekt, noe som innebærer at den samlede husholdningsinntekten er mindre enn 60 % av mediangjennomsnittet. I 2002 var det 5% av barn mellom 0-17 år. I dag ligger det på 10%.
Økt fattigdom blant barn
Det har vært en økning blant barn som vokser opp i familier som blir definert som fattige.

-I dag er det 1600 – 1800 barn i Kristiansand kommune som vokser opp i fattigdom, sier Kristine Vigsnes, prosjektleder for «Nye mønstre, trygg oppvekst»

Det er tabubelagt fordi det handler om hvordan vi mestrer livene våre.

Prosjektet Vigsnes leder arbeider blant annet med å forebygge fattigdom som går i arv, og har fokus på at barn og unge fullfører skole og kommer seg ut i arbeid og videre ut av fattigdommen.

Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder for nye mønster, trygg oppvekst. Foto: Anniken Sanna

– Der er viktig at vi er opptatt av hvordan vi møter mennesker, spesielt barn og unge som vokser opp med disse utfordringene, forteller Vigsnes

Vigsnes understreker også viktigheten med Vest-Agders utstilling. Fattigdom er både historisk og den dag i dag, et tema som stigmatiserer.

-At Vest-Agder museum har brukt sine virkemidler for å sette søkelys på dette temaet er veldig bra, legger hun til.

Et tabubelagt tema
Å prate om fattigdom er ikke noe mange gjør, både Vigsnes og Pabst forteller at en av grunnene til at emnet er så tabubelagt er fordi det i dag er så viktig å vise hvor godt vi har det.

-Det er tabubelagt fordi det handler om hvordan vi mestrer livene våre, avslutter Vigsnes.

Se reportasjen om prosjektet her.