UNDERSØKENDE JOURNALISTIKK: Få muslimske jenter deltar i idretten

  - De holder seg unna idretten på grunn av religionen. De tenker at jenter skal holde seg i huset, sier Iman (15), og oppfordrer muslimske jenter til å starte med idrett.

  Iman (15) mener idretten er en flott måte å integrere muslimer i Norge på. Foto: Ron Henning Sundvor

  Se da Sørnett ble med Iman på karatetrening i videovinduet nederst i saken.

  Bare 16 prosent av jenter med minoritetsbakgrunn mellom 13 og 18 år i Oslo deltar i et idrettslag viser en undersøkelse.

  Iman (15) fra Tsjetsjenia er muslim og flyttet til Kristiansand og Norge som sjuåring. Hun har tidligere spilt håndball og driver nå med karate. Hun forteller hvor viktig idretten har vært for hennes integrering, og hvor synd det er at ikke flere muslimske jenter deltar.

  – Jeg var ikke godt kjent med de i klassen da jeg begynte på skolen. Jeg holdt meg litt unna, var sjenert og kjente ikke helt språket. Da jeg begynte med sport, kom jeg mye nærmere, da snakket de til meg og det var veldig hyggelig. Jeg kom veldig godt i kontakt med mennesker, sier hun.

  Hun var redd for å gjøre noe galt i forhold til religionen før hun startet med idrett. Med støtte fra foreldrene fikk hun prøve seg, og er glad for at hun tok sjansen.

  – Vi er muslimer, men vi kommer likevel fra forskjellige kulturer og land. Det gjør at folk har forskjellige meninger om idrett. Mine foreldre ville jeg skulle gjøre det, mens andre vil være imot det, men jeg oppforder alle til å delta, sier hun.

   

  Uenig imam

  Imam og leder i Islamsk union i Agder, Akmal Ali, mener at religionen ikke burde være et problem så lenge klubbene kommuniserer med muslimene.

  Imam Akmal Ali mener islam ikke er noe hinder for å drive med idrett for jenter. Foto: Kristian Risanger

  – Religionen i seg selv er ikke en grunn til å ikke delta. Islam oppfordrer til bevegelse og å ta vare på kroppen. Det er ikke store grepene man må ta for å tilpasse idretten for en muslimsk jente, og dette burde klubbene få sagt til muslimske familier på en bedre måte, sier han.

  Han mener at noen av de største problemene er at muslimske jenter ikke kan skifte sammen med andre, og at kroppen må være dekket fra skuldrene til anklene. Han viser til at man kan bruke en skillevegg i garderoben, bruke klær som dekker kroppen under lagdrakten og andre enkle tiltak.

  – Dersom idrettslagene går ut på skoler og moskeer og informerer om at man kan gjøre disse tiltakene, vil man fort kunne øke antall muslimske jenter i idretten, sier han.

   

  Mye færre jenter enn gutter

  Rapporten Kom Igjen Jenter, som er laget av et statlig utvalg, viser hvor stort sprik det er mellom jenter med innvandrerbakgrunn og norske jenter. Den viser også tydelig forskjellen på jenter og gutter med innvandrerbakgrunn.

  Nesten tre ganger så mange jenter med majoritetsbakgrunn deltar aktivt i idretten sammenlignet med jenter med minoritetsbakgrunn. Dobbelt så mange jenter med minoritetsbakgrunn har aldri deltatt i et idrettslag som jenter med majoritetsbakgrunn. Med tanke på problemstillingene imam Ali presenterer, et er også rimelig å tenke seg at dersom vi bare ser på muslimer vil utslaget være større enn det grafen viser.

  Ser vi på forskjellen mellom gutter og jenter med minoritetsbakgrunn, er det også store forskjeller. Dobbelt så mange gutter har vært medlem av idrettslag, og nesten tre ganger så mange gutter som jenter driver med idrett nå. Nesten det samme som sammenligningen mellom jentene.

   

  Viktig integreringsarena

  Leder for idrettsrådet i Agder, Geir Thorstensen, forteller at idretten er en utrolig viktig integreringsarena i Norge, og at det er viktig at folk fra alle samfunnslag deltar. De har derfor satt seg som mål å få med så mange som mulig, og gjort slikt at klubber kan søke om stipend for å rekruttere flere mennesker med minoritetsbakgrunn.

  – Gjennom idretten kommer man i kontakt med mennesker i samme alder. Det er en flott måte å integrere seg i samfunnet på, og vi vil veldig gjerne ha med enda flere fra de gruppene som ikke er veldig aktive nå, sier han.

  Geir Thorstensen håper flere muslimske jenter tar del i idretten. Foto: Ron Henning Sundvor

  Han sier at mange klubber gjør en god jobb hver dag, men siden den norske idretten er drevet på frivillighet, er det vanskelig å få med alle, noe grafen viser.

  – Jeg synes vi gjør en god jobb med de midlene vi har. Men man kan alltid bli bedre, og det gjelder spesielt når vi snakker om å få muslimske jenter med i idretten. Vi har nok ikke vært gode nok til å løfte blikket og gjøre de ekstraordinære tiltakene som må til for at de skal bli med, forteller han.

  Han sier også at det ikke bare er klubbene som skal lastes for at det er så få muslimske jenter som driver med idrett, han mener foreldrene og jenta selv også skal ta ansvar.

  – Jeg vil si at store deler av ansvaret ligger hos de som kommer til Norge selv. Men selvsagt må klubbene ligge på tilbudssiden og gjøre det så enkelt som mulig å gi dem tilbudet, sier Thorstensen

   

  Lærer innvandrere å svømme

  Siden minoritetsjenter ikke deltar så mye som en skulle ønske i idretten, settes det i gang prosjekter for å trekke dem med. I Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb har de satt i gang et prosjekt for å lære jenter med minoritetsbakgrunn å svømme.

  Henriette Fast Andersen er svømmeinstruktør i Vågsbygd. Foto: Ron Henning Sundvor

  – Jeg synes det er fryktelig synd at voksne kvinner ikke kan svømme, så jeg synes det er flott at vi har et slikt prosjekt. Det er mange som aldri har vært i vannet før, og alle får individuell opplæring, sier svømmeinstruktør Henriette Fast Andersen.

  Hun sier at innen svømming er det store problemer for muslimske kvinner når det kommer til bekledning.

  – Skal du konkurrere, så har du ikke lov å ha drakter som dekker det som er krevd i islam. Da blir det jo veldig vanskelig å tilrettelegge for dem. For disse som nå først lærer å svømme derimot, er det jo bare å ta på seg en slik svømmdrakt eller lignende om de skal på stranda en dag, sier hun.

   

  Ingen muslimske jenter på idrettslinja

  Vegard Witzøe er avdelingsleder for idrett på Kristiansand Katedralskole, og forteller at det ikke er noen jenter med minoritetsbakgrunn som går idrettslinja ved den videregående skolen.

  Vegard Witzøe er avdelingsleder for idrett på KKG, og savner muslimske jenter på skolen. Foto: Kristian Risanger

  – Vi har hatt noen tidligere, men akkurat nå er det ingen som er muslim eller med minoritetsbakgrunn. De er i alle fall sterkt underrepresentert. Vi skulle ønske det var flere som søkte til idretten, det ville ikke bare hjulpet dem, men også gjort idretten bedre, forteller han.Han tror ikke det er de videregående skolene som har ansvar for å få muslimske jenter ut i idretten, men han har tanker av hva som kan gjøres.

  – Når de begynner på VGS er de allerede 15-16 år gamle, og det er ingen som starter på en så spesialisert linje uten å ha drevet med idrett før. Så ansvaret ligger hos klubbene, og det som nok burde gjøres er å få flere lavterskeltilbud. Vi ser jo at de er underrepresenterte også blant de yngre, sier han.

   

  Sørnett kjenner etternavnet til Iman (15), men av hensyn til familien har vi valgt å ikke oppgi dette