Nå må studentene på UiA i Kristiansand snart betale

Den 19. oktober vedtok universitetsstyret ved UiA at gratis parkeringen på campuset skulle fjernes. Nå skal UiA i Grimstad og i Kristiansand få felles sats på parkering.

Fra 1. november i år stiger parkeringsavgiften ved UiA i Grimstad fra fem til ti kroner. Universitetsstyret ved UiA har bestemt at de to campusene skal likestilles. Det er enda ikke satt en dato for når parkeringsavgiften på 10 kroner, trer i kraft på UiA i Kristiansand. Ifølge kommunikasjonsrådgiver ved universitet Paal Pedersen, må studentene i Kristiansand ikke betale før i 2017.