Enter the ad code for 468x60 ad spot

Heimevernet øver på havna

Av Petter Solholt Olsen Send e-post til forfatteren - Publisert: 2. november, 2016

Heimevernet skal øve seg på å beskytte Kristiansand Havn.

ØVELSE: Elever fra Heimeverntes befalsskole er klar for øvelse i Kristiansand. Her under øvelse i Finnmark. Foto: Marte Brohaug/Forsvaret

I dag vil det være militærøvelse på Kristiansand Havn. Treningen skal videreutvikle kampkraften og dermed evnen til å beskytte lokalbefolkningen og samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur i fred, i krise og ved en væpnet konflikt. Treningen er én av flere som går fra 31. oktober til 3. november.

– Kristiansand havn er i det daglige ett av Norges viktigste knutepunkt for logistikk, som også omfatter buss og jernbane – i tillegg til kort vei til Kristiansand lufthavn Kjevik. Havna er et viktig objekt, og derfor er vi glad for at Forsvaret prioriterer å trene på å beskytte virksomheten og skape trygghet. Det er særdeles viktig at aktørene trener sammen i fredstid, sier havnedirektør Halvard Aglen til Port of Kristiansand.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand