Gir støtte for å kutte strømutgifter

    Enova gir støtte for oppgradering av isolasjon.

    Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

    Enova gir støtte til ulike tiltak i huset, dersom det er med på å effektivisere strømbruket. Ønsker du å bytte dører, tak og vinduer kan du få støtte.

    – Det største tiltaket er oppgradering av bygningskroppen, altså det å bytte dører, tak og vinduer. Hvis man har tenkt til å gjøre dette bør man sjekke om man kan få støtte til dette. Da snakker vi om beløp opp mot 100 000-150 000 kroner som man kan få igjen, sier Rolf Bjarne Eriksen fra Los til KRS247.