Stenger tunneler i ett år

  Baneheitunnelen og Oddernestunnelen blir stengt på natten i ett år på starten av 2017 frem til 2018.

  Grunnen til stengingen er at sikkerheten for brann eller ulykke i tunnelen skal utbedres. Det skriver Vegvesenet på sine hjemmesider.

  • Utskifting av kabelbroer og lysarmaturer
  • Utskifting av kameraer for kameraovervåkning og kjørefeltsignaler
  • Oppgradering av viftekapasitet pga. større brannkrav
  • Oppgradering av nødstrømsforsyning i tilfelle brann
  • Montering av flere nødtelefoner og nødskap, samt flere ledelys
  • Utvidelse og bygging av flere og tekniske hus

  Punktene som skal utbedres i tunnelene er hentet fra Vegvesenet.no.