Kan bortvise personer fra Kvadraturen

  Politiet kan nå stenge ute voldsgjengangere fra Kristiansand sentrum i inntil ett år.

  Bakgrunnen for tiltaket er at voldsanmeldelser i Agder har hatt en økning på elleve prosent, og er ofte knyttet til utelivet i helgene.

  Det lille som skjer av utelivsvold blir ofte begått av de samme personene. Tiltaket skal hjelpe med å holde disse personene vekk fra Kvadraturen, noe som forhåpentligvis fører til mindre vold.

  Etter politilovens paragraf 7, kan politiet bortvise personer fra det man definerer som det «funksjonelle sentrum» i Kristiansand. Dette er områder med skjenkesteder, møteplasser og handel. Dette gjelder Kvadraturen, Odden, Lagmannsholmen og Odderøya.

  Politiadvokat Jan Are Amundsen presiserer at det ikke er snakk om et forbud mot opphold hele døgnet. Dette gjelder kun mellom klokken 21.00 og 06.00. Brudd på oppholdforbudet straffes på lik linje med brudd på besøksforbud, et forelegg på 10.000 kr.

  I fjor ble 490 personer bortvist fra Kristiansand sentrum. Så langt har ingen blitt ilagt oppholdsforbud.

   

  Saken ble først omtalt på fvn.no