Ekstremisme skal bekjempes på mandag

Arbnora Eshani og Senaida Quetkaj skal sammen med Kristiansand kommune og LIRIA, bekjempe radikalisering og ekstremisme på mandagens seminar.

Prosjektlederne er klare for seminar 6. februar, Arbnora Elshani og Senaida Quetkaj, Kim Henrik Gronert, flerkulturell rådgiver i Kristiansand kommune, og leder for albansk kulturforening LIRIA, Ajet Gorqaj. Foto: Ragna Marie Henden

I en verden som blir stadig mer flerkulturell og hvor man har retten til å si hva man vil, kan det fort bli sterke meninger som er basert på feilinformasjon. Dette kan medføre fremmedfrykt og dermed ekstremisme og radikalisering. Men Kristiansand kommune er en av mange kommuner i Norge som får støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det gjør det mulig å bekjempe ekstremisme og radikalisering i samfunnet. Sammen med Albansk kulturforening LIRIA, albansk islams kultur- og trossamfunn og Kristiansand kommune arrangerer Arbnora Elshani og Senaida Qetkaj et seminar hvor målet er å skape rom for diskusjon om spørsmål rundt radikalisering og ekstremisme. Kan aksept for ulikheter være med på å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme? Dette er temaet for seminaret, og arrangørene er opptatt av å bidra til å utrydde ekstremisme som blir gjort i religionens navn. Seminaret finner sted mandag 6. februar 2017, kl 09.00 på Hotel Norge i Kristiansand. Her inviteres de som er interessert i mer kunnskap om religionen islam, de som arbeider med flerkulturelle ungdommer og nyankomne flyktninger. På seminaret blir det bespisning, det er gratis, men krever påmelding. Informasjon om påmelding finnes på kommunens nettsider.