Siv Jensen på besøk hos Nye Veier AS

Arbeiderpartiets varsler at de vil legge ned Nye Veier AS dersom de vinner valget, men finansminister Siv Jensen er fortsatt positiv til prosjektet. Tirsdag besøkte hun Kristiansand.

Siv Jensen mener Nye Veier AS sørger for det billigste og beste veitilbudet for bilistene.

– Det aller viktigste er at vi får en tryggere og mer sammenhengende E39 enn det vi har i dag, innleder Siv Jensen etter presentasjonen av Nye Veier AS sine framtidige prosjekter. Hun mener selv at satsingen på å fornye de norske veier er noe som har vært et stort behov lenge, og at disse prosjektene må prioriteres.

Nye veier AS er et statlig aksjeselskap som vil bygge og vedlikeholde så kostnadseffektivt som mulig.  Selv om prosjektet har blitt møtt med mye motgang fra opposisjonspartiene, stiller finansministeren seg fortsatt positiv til veiselskapets planer. Jensen mener at satsing på veiselskapet gir mindre omkostninger og tryggere veier.

Men det vil fortsatt koste å kjøre bil med tanke på bompengene, selv om prosjektleder Asbjørn Heieraas sier de prøver hardt med å redusere utgiftene.

Nye Veier - Siv Jensen
Finansminister Siv Jensen (FrP) hilser på Ingrid D. Hovland, Administrerende leder for Nye Veier AS.

– Med de kostnadene vi har nå, ligger det på rundt tre kroner per kilometer, forteller Heieraas. Dette er kostnadene uten rabatt, som kan føre til litt billigere priser om prosjektet lykkes.