Baneheitunnelen blir delvis stengt

I 2018 kommer Baneheitunnelen og Oddernestunnelen til å bli delvis stengt fra mars til sommeren.

EU sine sikkerhetskrav til tunneler har blitt strengere siden Baneheitunnelen og Oddernestunnelen ble bygget, noe som betyr at tunnelene må utbedres. Lysarmaturer og kabelbroer skal byttes,  i tillegg til feltsignaler og samtlige skilt. Det skal installeres nye overvåkningskameraer, nødtelefoner og flere vifter. Nødstrømsforsyningen, som kobles til når strømmen går, skal også oppgraderes.

– Ni tekniske bygninger utenfor og innenfor tunnelen skal utvides. Dette er rom med teknisk utstyr som styrer strøm, ventilasjon og lignende, forklarer Martin Folkestad i Statens Vegvesen til Fædrelandsvennen.

Nattarbeid

Tunnelarbeid vil føre til at trafikken blir omdirigert. Arbeidet i og rundt tunnelen skal foregå mellom 22 og 06:00 i begge tunneler.

– Vi vil da jobbe i det ene løåpet i hver tunnel, mens det går toveistrafikk i det andre løpet. I praksis vil det si at en kjørebane fra Gartnerløkka til Bjørndalssletta vil være stengt, sier byggeleder Folkestad.