Vil lære elever om ung-jord-kreasjonisme

"Jorda er 6 000 år gammel". Dette mener tilhengere av det som kalles ung-jord-kreasjonisme, der evolusjonsteorien er forkastet og jordens tilblivelse er forklart ut ifra Bibelens tidsregning. Nå vil Jogeir Lianes i foreningen Skaper at denne teorien skal inn i grunnskolepensum.

Creation of Man av Michelangelo. Ung-jord-kreasjonister tror på skapelsen, ikke evolusjon. (Bilde: Pixabay)

Skepsis til forskning og naturvitenskap kjennetegner retningen, som vi særlig kjenner fra enkelte kristne miljøer i USA. Nå er det krefter også her i landet som ønsker å utfordre vitenskapen.

– Jeg tror at dersom forskere hadde brukt like mye ressurser på å forske ut i fra at jorda er 6000 år gammel, så ville det eksistert nok bevis til å motbevise evolusjonsteorien, mener Jogeir Lianes i foreningen Skaper.

Skaper opplyser selv på sine nettsider at de vil jobbe apologetisk (med trosforsvar) og med vitenskap og ønsker å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten. Videre heter det at de er en tverrkirkelig forening med 101 stiftere fra de fleste kirkelige og lavkirkelige sammenhenger, og at styret bistås av et fagråd av professorer og fagpersoner innen naturvitenskapelige fagfelt. Det kommer ikke frem på deres nettsider hvem som sitter i fagrådet.

– Forskning baserer seg på antakelser

Styreleder for foreningen Skaper, Jogeir Lianes mener teorien om big bang ikke nødvendigvis er riktig. Denne teorien bygger på målinger som viser at universet utvider seg, og at vi, hvis vi regner oss bakover, kan anta at universet ble til for 13,8 milliarder år siden.

Men dette stemmer ikke med Bibelens beretning om at Gud skapte verden på 6 dager a 24 timer for ca. 6000 år siden.

– Det er to trosaspekter som møtes, det ene tror at jorda alltid har vært slik den er nå, den andre tror ikke den alltid har vært slik, sier Lianes.

Vitenskap mot tro

Professor ved NTNU, Torbjørn Ekrem mener at evolusjonsteorien er basert på

Torbjørn Ekrem, professor ved NTNU Vitenskapsmuseet. Ekrem forsker på evolusjon.

vitenskap og at kreasjonisme baserer seg på tro.

– Kreasjonisme kan ikke sammenlignes med hypotesedrevne teorier. Man kan ikke utelate noen av teoriene med sikkerhet, men det finnes ikke vitenskapelige bevis for at jorda er 6000 år gammel.

Jon Are Åmland, rektor ved Lyngdal Kristne Grunnskole har ikke hørt om ny-jord-kreasjonisme, men er åpen for nye teorier i undervisningen.

– Flere teorier i undervisningen vil lære elevene kritisk tenkning, men jeg har aldri hørt om denne teorien før, og det er veldig viktig å være kritisk til hva vi skal servere elevene våre, sier Åmland.

Hverken Oasen skole eller Vigmostad Privatskole har hørt om ung-jord-kreasjonisme og velger å ikke uttale seg om det.