Istapper kan føre til bot og skader

Politiet ber beboerne i Kvadraturen fjerne istapper for å minske rasfare. Å gå under et ras på riktig tidspunkt kan føre til store konsekvenser både for skadde og boligeiere.

De siste dagene har vært meget kalde og har ført til mye dannelse av snø og is på flere tak i Kristiansand. Nå ber politiet huseiere fjerne farlige istapper.

Istapper dekker både tak og vegger hos enkelte boliger i Kristiansand sentrum. Foto: Victoria Kalland

I morges la politiet i Agder ut et innlegg om at gårdeiere må bli kvitt istappene på takene. De valgte å publisere dette på Twitter for å opplyse sine følgere og samfunnet om situasjonen.

Politiet i Agder legger ut en advarsel til twitterfølgere. Sjermklipp: Poltiiet i Agder sin twitter-side

– Vi ønsker å forebygge skader som er forårsaket av snø og isklumper, forteller Svein Enersen, kommunikasjonsleder for politiet i Agder. Både privatpersoner og bedrifter må fjerne disse istappene helt, og ikke bare sette opp skilt som advarer for ras, ifølge Enersen.

Videre forteller Enersen at konsekvensene for å ikke fjerne istappene fra taket er bot, men man kan også bli holdt ansvarlig for eventuelle skader dersom noe skulle skje med en forbigående. En istapp som lander oppå hodet til noen kan føre til flere skader, ofte livstruende og alvorlige om treffet er hardt nok.

Istapper/fare mot ras
Det å sette opp skilt med fare om takras eller restriksjonsbånd er ikke godt nok, mener politiet. Foto: Victoria Kalland

– Erfaringsmessig har vi fått slike anmeldelser i tidligere år, fortsetter Enersen.

Så langt i år har det ikke kommet noen spesielle henvendelser knyttet til takras, men Enersen ser ikke bort fra at det kan skje.

– Fjern istapper på taket fortest mulig, slik at du unngår både bot og eventuelt ansvar, oppfordrer han.