– Ambulansearbeidere kjøper beskyttelsesutstyr selv

Norske ambulansearbeidere risikerer å komme opp i farlige situasjoner på jobb, likevel får de fleste ikke beskyttelsesutstyr utlevert.
- Ambulansepersonell ønsker beskyttelse tilgjengelig, forteller Torben Fjeldstad i Armour Norge.

Dette er et av alternativene ambulansearbeidere selv kan kjøpe. Vesten er både skudd- og stikksikker. Foto: Armour Norge ltd

Sørnett skriver mandag om manglende beskyttelsesutstyr hos nødetatene i farlige situasjoner.
Her forteller hovedtillitsvalgt i fagforbundet for prehospitale tjenester Bjørn Erik Hox at diskusjonen rundt beskyttelsesutstyr har pågått en stund. Samtidig går norsk ambulansepersonell til innkjøp av eget beskyttelsesutstyr til bruk i jobben.
–  De opplever trusler på jobb og ønsker beskyttelse tilgjengelig, forteller Fjeldstad.

Livstruende situasjoner kan oppstå uforutsett på et øyeblikk, og da er det for sent hvis man ikke allerede har på seg egnet beskyttelse
– Torben Fjeldstad

Trenger beskyttelse før det er for sent

Fjeldstad er tidligere ambulansearbeider, og startet arbeidet med å designe beskyttelsesvest for ambulansepersonell etter han var utsatt for en ulykke i jobben.
Armour Norge har utviklet en spesialtilpasset vest for norsk ambulansepersonell.
– Det er en kjennsgjerning at beskyttelsesutstyr som er vanskelig å ta av og på blir liggende, forteller Fjeldstad
Fjellstad er uenig i at det ikke er behov for beskyttelse blant ambulansearbeidere, og sier han opplever stor etterspørsel etter deres produkter.
– De farligste situasjonene er der man ikke vet at det er farlig. Livstruende situasjoner kan oppstå uforutsett på et øyeblikk, og da er det for sent hvis man ikke allerede har på seg egnet beskyttelse, sier han.

Joachim Riise i Provakt sier at de også har hatt tilfeller der ambulansearbeidere har kjøpt skudd- og/eller stikksikre vester hos dem, men at de ikke har hatt noen større innkjøp fra ambulanseavdelinger. Han mener diskusjonen også går på komfort.
– Å gå med skudd- eller stikksikker vest under uniformen blir svært ukomfortablet i lengden, opplyser Riise.

Flere tilfeller av vold mot ambulansepersonell

Det er særlig psykriatripasienter og narkomane som gjerne utagerer og handler voldelig mot ambulansearbeidere. I fjor ble ambulansearbeidere i Bergen skutt på da de rykket ut til en psykratripasient som ønsket å bli frivillig innlagt.
– Slik som Norge er i utvikling nå, opplever vi gang på gang at terskelen for å utøve vold eller oppføre seg aggressivt er meget lav, opplyser Fjeldstad.
Fjellstad mener at mange ledere vegrer seg mot å kjøpe inn beskyttelsesutstyr fordi de er redde for at ambulansepersonellet skal overvurdere sin egen sikkerhet, og sier han er svært uenig i hvordan de tenker.
– Det bør være en kombinasjon av fysisk sikkerhet og kunnskap. Den ene skal ikke utelukke den andre, forteller han.
Han mener ambulansepersonell allerede er godt nok egnet til å ta sikkerhetsvurderinger på egenhånd.