Enter the ad code for 468x60 ad spot

Vil få kontroll på ulovlig våpenbesittelse

Av Haakon Dueland Send e-post til forfatteren - Publisert: 15. februar, 2017

Regjeringen innfører nasjonalt våpenamnesti for å få kontroll på ulovlige våpen i Norge. Varsler du politiet i perioden 1. mars - 31. mai 2017 slipper du straff, selv om du har et ulovlig våpen liggende hjemme.

– Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet. Erfaringer viser at våpenamnesti er et godt virkemiddel for å redusere antallet uregistrerte skytevåpen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) til NROF.

Våpenamnesti innebærer at man kan levere inn ulovlige våpen, både registreringspliktige og våpen som ikke er tillatt etter norsk lov, uten å bli straffet for besittelse av ulovlig våpen.
Våpnene kan da etterregistreres, destureres, videreselges eller deaktiveres (plomberes). Våpenamnestiet omfatter også ammunisjon, og det blir lagt tilrette for destruering av denne.

Strafferammen for besittelse av ulovlige våpen er to år. Fire i alvorlige tilfeller.
Tidligere har det blitt gjennomført våpenamnesti i 2003, 2004 og 2008.

Ønsker du å levere inn våpen kan du ta kontakt med din lokale politimyndighet.

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand