The Avatar course

  Randi Peersen fant veien til Avatar gjennom sin jobb som fysioterapeut.

  Randi Peersen. Foto: Andreas Guthe.

  The Avatar course også bare kalt Avatar er et nidagers kurs som leveres av en Avatar master. Kurset tar i bruk forskjellige øvelser og psykologiske verktøy for å kunne best mulig gi deg en veiledning til å finne din egen virkelighet. Formålet er å gå dypt inn i seg selv og se på ting med et helt nytt perspektiv. Kort fortalt er det en form for bevisthetsutvikling.

  Avatar

  • Grunnlagt i 1986 av Harry Palmer.
  • Tar avstand fra religion og livssyn som begrenser våre forestillinger.
  • Består av ulike kurs som baserer seg på å mye heller oppleve enn å bli fortalt, for så å skape din egen mening.
  • Handler om å skape en virkelighet, for så å oppleve den.
  • Over 100 000 mennesker verden over tar i bruk verktøy som er utformet innen Avatar for å skape et bedre liv.

  – Det handler om forståelse av hva bevissthet er for noe, og hva vi gjør med vår bevissthet. Hvordan vi bruker den. Hvilke konsekvenser det får og deretter ta kontroll på det, forteller Avatar master, Randi Peersen.

  Alle er født i en kontekst, vår mening er preget av de rundt oss. Ikke alle de forestillingene vi har gjør oss godt og leder til noe positivt, derfor gjelder det å gå inn i seg selv for å best mulig kunne leve i lag med seg selv og andre.

  – Når jeg ser et menneske oppføre seg dumt, er det mitt frie valg om jeg vil reagere med sinne eller med medfølelse. Min reaksjon kan få to helt forskjellige konsekvenser. For meg, personen det gjelder og kanskje flere rundt.

  – Jeg tror at når et menneske oppfører seg forferdelig dumt har ikke det mennesket det godt, fordi det er selvskadene å oppføre seg dumt, og i bunn og grunn vil ingen det.

  – Hele min bakgrunn bygger opp til at jeg har funnet Avatar

  Randi Peersen, bosatt på Andøya, er utdannet fysioterapeut og en aktiv Avatar master. Det var i sin jobb som fysioterapeut at hun oppdaget Avatar.

  I hele sitt liv jobbet hun med barn og motorikk. Hun oppdaget at barn med lærevansker ofte også hadde koordinasjonsproblemer med kroppen.

  – Tanket streifet meg at her er det en stor sammenheng med hva som foregår i hodet og hva som foregår i kroppen.

  Denne tanken førte Peersen videre til en utdannelse i noe som heter Feldenkrais metoden. En metode som har som hensikt å styrke sammenhengen mellom kropp og sinn gjennom rolige fysiske øvelser slik at både ens motorikk og bevissthet blir forbedret.

  – Det er en form for bevisstgjøring gjennom bevegelse.

  I 1998 begynte Peersen å undervise andre metoden, både i grupper og individuelt.

  – Det kan ligne litt på yoga, begge metodene har samme ide. Men yoga er mer krevende, mens dette bygger på harmoniske bevegelser som ligger mer naturlig hos oss.

  To forskjellige ting med samme prinsipp

  Grunnleggeren av Avatar, Harry Palmer. Foto: wizardcourse.com.

  – Fellesnevneren mellom Avatar og feldenkrais metoden er at de begge gir oss en mulighet til å harmonisere måten vi lever, tenker, kjenner og opplever ting på.

  – Det handler først og fremst om å gå inn i seg selv. Det er lett å se andres feil, og dette er noe man her ønsker å unngå. Istedenfor endrer man seg selv til det medmennesket man ønsker å være for deretter påvirke andre med sin væremåte.

  Guider andre i Avatar

  Peersen er en sertifisert avatar master, det vil si at hun har vært gjennom en rekke kurs og guider andre gjennom emnet.

  – Jeg har holdt kurs for andre innenfor dette både i Norge og utenlands.

  De største kursene foregår som regel i Holland og USA. Der er det mange erfarne og dyktige mastere tilstede.

  – Min oppgave som master er å guide studenten gjennom øvelsen, men det er studenten selv som gjør jobben. Det er studentens bevissthet som skal utforskes.

  Les også: En vandring i sinnet ved hjelp av lydfrekvenser.