HOVEDPROSJEKT – Skal utjevne kjønnsroller med Hjallimodellen

  Modellen fokuserer på likestilling i barnehager og i skoler. Forskning viser at deres pedagogikk bidrar til mer likestilling, og at barna får en annen holdning enn andre barn.

   

  Hjallimodellen går ut på at jenter og gutter skal leke hver for seg med leker som ikke er kjønnsbestemt. Modellen legger vekt på ferdigheter og menneskelige kvaliteter, og består av en arbeidsteori og ideologi som ser bort fra typiske kjønnsroller.

   

  Så et behov for endring 

  – Jeg hadde et slags opplysende øyeblikk i løpet av høsten 1987, da jeg jobbet i en tradisjonell barnehage, sier Margrét Pála Ólafsdóttir.

  Margrét Pála Ólafsdóttir. Foto: Hjallastefnan

  Ólafsdóttir er grunnleggeren av modellen og har mye erfaring med å jobbe i barnehager. Hennes engasjement for at jenter og gutter skal gå under som ett og samme kjønn har resultert i en egen modell. Det hele begynte da hun i den tradisjonelle barnehagen erfarte at jenter og gutter reagerte ulikt på beskjeder.

  – Da jeg rettet på guttenes oppførsel, var resten av guttene enige og smilte, mens jentene misforsto meldingen og reagerte med stillhet for å vise meg hvor «gode» de var. Noen få minutter senere utfordret jeg jentene til å ta plass, men da reagerte guttene som om grensene deres hadde økt, og begynte dermed å rope og hoppe fra bordene, sier Ólafsdóttir.

  Fotmassasje i barnehagen i Laufásborg. Foto: Stian A. Sunde

  Det var dette som var gnisten for endring, og er nå resultatet av en ny kjønnsforståelse og en ny tilnærming i det daglige arbeidet, hovedsakelig om det å være ett kjønn.

  – To år senere begynte jeg i en ny barnehage hvor jeg skulle eksperimentere mulighetene for om ett kjønnsmønster kunne være avgjørende for å møte behovene til barna. Kjønn var, og er en av de viktigste verdisakene, og det kan vi se i deres interesser, atferd og kommunikasjon med hverandre, sier Ólafsdóttir videre.

  Fakta om Hjallimodellen:

  • Opprinnelig fra Island
  • Grunnlagt av Margrét Pála Ólafsdóttir
  • Eksistert siden 1989
  • Omfatter 2000 barn på Island
  • 14 barnehager og 5 barneskoler
  • Bakken barnehage eneste i Norge
  • Positiv innvirkning på barne
  • Island er verdens mest likestilte land

   

  Kjønn har ingen betydning

  – Det viktigste for meg var at både gutter og jenter opplever og erfarer forskjellige kvaliteteter uavhengig av det andre kjønn, sier Margrét Pála Ólafsdóttir.

  Målet med modellen var å nedtone den «gutteaktige» og «jenteaktige» atferden vi finner i tradisjonelle barnehager.
  – De bruker det andre kjønn som et speil, ikke for at de skal lære av hverandre, men for å lære hva en jente og gutt ikke bør gjøre eller si.

  Med modellen hadde Ólafsdóttir et håp om at det å styrke jenter og gutter sine egne premisser ville gjøre de mer egnet i situasjoner hvor de samarbider med det andre kjønn.

  Fellessamling i Barnehagen i Laufásborg. Foto: Stian A. Sunde

  – Håpet ble oppfylt. Vi tenkte at jentene trengte mer individuell oppmuntring og at guttene trengte hjelp til sosiale ferdigheter. Dette har lagt grunnlaget for den læreplanen vi har i dag.

   

  Fører til mer likestilling 

  – Du kan bare se at her på Island er det bedre enn i Norge. Familier velger våre barnehager på grunn av vår filosofi og læreplan, sier Þórdís Jóna Sigurðardóttir, administrerende direktør for Hjallimodellen.  

  Þórdís Jóna Sigurðardóttir, administrerende direktør. Foto: Stian A. Sunde

  Sigurðardóttir innrømmer at kjønnene er forskjellige, men mener at deres forhold til rollemodeller kan hjelpe andre skoler og barnehager til å gjøre kjønnene sterkere.

   

  Les også: – Gutter og jenter blir mer likestilte av å leke hver for seg

   

  Verdens mest likestilte land

  En rapport gjort av World Economic Forum viser at Island er verdens mest likestilte land åttende år på rad, deretter følger Finland og Norge.

  Kristin Jónsdóttir, rektor ved Barneskolen i Garðabær. Foto: Stian A. Sunde

  Undersøkelser som har forsket på Hjallimodellen viser at den er et godt tiltak, og at barna enten er bedre eller like flinke akademisk som andre barn.

  – Dette motiverer oss til å jobbe videre med modellen, og det viser at den har en betydning for både samfunnet og senere i livet, sier Kristin Jónsdóttir, rektor ved Barneskolen i Garðabær.

  Les hele rapporten: The Global Gender Gap Report 2016

   

  Konsekvenser på sikt

  – Noen mener modellen er utdatert og har gammeldagse holdninger, men før jeg ser at likestillingen er hundre prosent, tror jeg på at det fortsatt er behov for å fokusere på det, sier Lisbeth Kristiansen, leder ved Bakken barnehage i Skien.

  Lisbeth Kristiansen, styrer ved Skien barnehage. Foto: Stian A. Sunde

  Bakken barnehage er den eneste i Norge som benytter seg av Hjallimodellen. Kristiansen er enig med Jónsdóttir, og har også erfart at deres barn utmerker seg positivt senere i livet, og skulle ønske flere barnehager gjorde det samme.

  – Jeg synes det nesten er rart at ikke flere snuser på denne modellen, den har så mye å gi. Jeg tror hvert enkelt barn ser potensialet lettere og ikke lar kjønn begrense hvilke aktiviteter de holder på med, sier Lisbeth Kristiansen.