HOVEDPROSJEKT – Likestilling blir tatt for gitt i barnehagen

  I følge lovverket er det pålagt å fokusere på likestilling i barnehagen, allikevel er det ikke alle som prioriter dette like høyt.

  Felles dansestund i barnehagen i Laufásborg. Foto: Stian A. Sunde

   

  – Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene, sier Victoria Elise Olsen, rådgiver ved Avdeling for lærerplanimplementering ved Utdanningskontoret.

  Vibeke Opheim. Foto: NIFU

  En studie gjennomført av NIFU i 2014 viser at likestilling mellom kjønn ikke synes å være høyt prioritert. Undersøkelsen omfatter intervju og besøk i barnehager, spørreundersøkelser og intervju med studenter og ansatte ved læresteder.

  – Gjennom intervjuene i studien fikk vi inntrykk av at likestilling mellom kjønn ofte blir tatt litt for gitt i dag. Det oppleves ikke som et tema det er viktig å løfte frem i diskusjoner på personalmøter eller foreldremøter, sier Vibeke Opheim fra NIFU.

  Les hele studien her: Hvem skal trøste Knøttet – hvem kan endre mønsteret?

   

  Må snakke sammen og reflektere over egne holdninger

  – En måte å løfte tema likestilling mellom kjønn er å snakke om både barnas oppfatninger og andres forventninger til roller og interesser jenter og gutter, kvinner og menn kan ha, sier Opheim.

  I Rammeplanen for barnehager fra 2006, redigert i 2011, står det at de ansatte må reflektere over deres holdninger til jenter og gutter, også i henhold til forventninger til kjønn i samfunnet. I studien ble det også sett på om flere mannlige ansatte automatisk ville øke fokuset på likestilling i barnehagen, noe det ikke gjorde, men Opheim mener dette kan være et argument for å tematisere likestilling i et barneperspektiv.

  Opheim mener også at å løfte temaet til noe som eksplisitt diskuteres og tematiseres i barnehagen kan være er tiltak.

  Fotmaling i barnehagen i Laufásborg. Foto: Stian A. Sunde

  – Det betyr absolutt ikke at målet er at jenter og gutter skal være mest mulig like, leke med de samme lekene, gjøre det samme osv., men at de ansatte bør ha et bevisst forhold til hvordan deres atferd og barnehagens strukturer og aktiviteter kan ha betydning for barnas oppfatninger av likestilling mellom kjønn.

   

   

  Vektlegges fremover

  Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver hos FUB. Foto: FUB

  – Det er viktig å fremme barns kjønnsidentitet i barnehagen, sier Åse-Berit Hoffart.

  Hoffart er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), og mener det er behov for mer kompetanse hos de ansatte om likestilling og betydningen av kjønn, og mener det fremover bør fokuseres på at personalet bevisst unngår kjønnsstereotypiske mønstre.

  – Et tiltak kan være å legge til rette for at gutter hjelper de minste og får omsorgsoppgaver, mens jentene får oppgaver med å lede og erfaringer med røffere lek, mener Åse-Berit Hoffart.

   

  Likestilling gjennom Hjallimodellen 

  På Island benytter 14 barnehager og 5 skoler seg av Hjallimodellen, en modell som ønsker å utjevne typiske kjønnsroller og heller fokusere på personlighet. De skiller kjønnene fra hverandre, bortsett fra et tidspunkt midt på dagen, slik at det ikke skal skapes et kjønnsrollemønster.

  Les mer: Skal utjevne kjønnsrollene med Hjallimodellen

  Under kan du se bilder fra skole og barnehager som følger denne modellen: