Enter the ad code for 468x60 ad spot

“Hovedprosjekt” Markant økning av asylsøkere med endelig avslag

Av Henrik Gimle Send e-post til forfatteren - Publisert: 20. april, 2017

Nesten dobling utsendinger av asylsøkere på fem år. Hvordan påvirker dette de som har fått endelig avslag

Etter en stor invasjon av asylsøkere til Norge i 2015 og 2016 har antallet de siste årene bare økt for hvor mange asylsøkere som blir returnert til sine hjemland.

–I fjor gjennomførte PU totalt 8078 uttransporteringer. Av disse var 1385 i kategorien avslag asyl, sier kommunikasjonsrådgiver i Politiets Utlendighetsenhet, Daniel Dragset. 

Hvis vi skal se på en statistikk fra Politiets Utlendighetsenhets hjemmesider på en fem års periode over hvor mange som har blitt tvangsreturnert har tallet bare økt for hvert år fra 2012 til 216.

Markant økning

Per 31.12.2016 var tallet 8078

Per 31.12.2015 var tallet 7887

Per 31.12.2014 var tallet 7259

Per 31.12.2013 var tallet 5966

Per 31.12.2012 var tallet 4903

Tallene er hentet fra følegende lenke;

https://www.politi.no/politiets_utlendingsenhet/statistikk/

Altså så har antallet økt fra 4903 i 2012 og til 8078 i 2016. Det vil altså si det ble sendt ut 3175 flere personer i 2016 enn 2012. Dette er et økende problem mener mange. Men hvor mange kjenner egentlig situasjonen til de som har fått endelig avslag og de som jobber med disse tingene.

Vi i sørnett har vært så heldige og fått prate med en som allerede har blitt sendt ut, og med et par som sitter i kirkeasyl som venter på å bli sendt ut.

Ikke bli trodd

– Hva er de største utfordringene ved å ha fått endelig avslag?

–  Det er vondt å ikke bli trodd. De tror ikke at vi er kristne, og de tror ikke på vår historie. Vi er også veldig redde fordi det er livsfarlig for oss å reise til Afghanistan med tanke på hvordan vår situasjon har blitt nå, sier ekteparet som sitter i kirkeasyl.

For «Vidar» som var asylsøker i Norge, sitter han igjen med samme følelse og opplevelse av det å ikke bli verken forstått eller hørt på sin sak.

 – Jeg følte meg så klart veldig trist, og alene. At staten ikke stolte på meg, påvirket meg veldig negativt. Jeg fortalte bare sannheten, sier «Vidar».

Det er lett å se at de som har fått avslag kjenner på mange av de samme tingene, og sitter med den samme frykten for hva som kommer til å skje med dem. Likevel er Politiets Utlendigsenhet klar på hvordan de utfører en slik prosess og at de som skal bli sendt ut ikke skal leve i en frykt for hva politet kommer til å gjøre.

– Hvordan utfører dere en slik prosess når noen blir sendt ut av landet?

– Generelt kan vi si at alle som får endelig avslag på asylsøknaden sin plikter å reise fra Norge på egen hånd innen en gitt frist. Det finnes gode støtteordninger for dette fra UDI i samarbeid med International Organization for Migration (IOM). Personer som ikke reiser hjem på egen hånd vet at politiet vil pågripe dem før eller siden. Det beste for alle parter er derfor at man reiser hjem på egen hånd, da får man bedre anledning til å ta farvel og selv planlegge utreisen. Retur med politiet er siste utvei, men vi sørger for at det blir en sikker og verdig hjemreise, forteller Dragset i PU før han legger til;

– Vi gir alltid personene det gjelder tid til å pakke med seg sine eiendeler, og å lytte til behov de måtte ha underveis. Vi legger vekt på å ha god og tydelig dialog med de som uttransporteres gjennom hele returen, fra henting på mottak og til ankomst hjemland.

Livet i fare

En annen person som har hatt personer med endelig avslag tett på kroppen den siste tiden er Odd Bjarne Ellefsen. Han jobber som internasjonal prest i Kristiansand.

– Jeg møter med mennesker med drømmer, håp, glede og sorg. For alle har kommet til Norge de har har følt seg truet, og når de da opplever at norske myndigheter ikke tror på dem så er det stor grad av fortvilelse.

Odd Bjarne påpeker en viktig ting som er en fellesnevner for de som er blitt intervjuet, og det er nemlig frykten for hva som kommer til å skje

– De opplever det som vanskelig å reise for de synes det er skummelt å ikke vite hva som kommer til å skje, sier den internasjonale presten.

– Hva kommer dere til å møte når dere blir sendt ut av landet?

– Vi kommer til å bli møtt med hevn fordi kona flyktet fra et tvangsekteskap. Familien vår har forlatt Islam og blitt kristne. Vi er også redde for døtrene våre at de skal bli giftet bort med tvang. Hele verden vet jo at hvis en muslim blir kristen står hans og hennes liv i fare.

–  Jeg var veldig redd for å bli sendt tilbake, så rømte jeg valgte til Tyskland, sier «Vidar» som var asylsøkere i Norge, sier «Vidar». 

Kommunikasjonsrådgiveren i Politiets Utlendigsenhet belyser at de gjør en redelig og ryddig prosess slik at personer som venter på å bli sendt ut og som ikke reiser frivillig, skal leve i en frykt og være redd for politiet.

– Vi gir alltid personene det gjelder tid til å pakke med seg sine eiendeler, og å lytte til behov de måtte ha underveis. Vi legger vekt på å ha god og tydelig dialog med de som uttransporteres gjennom hele returen, fra henting på mottak og til ankomst hjemland, avslutter Daniel Dragset

Logg inn
Utgiver: NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen. Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Telefon: 38145000
Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon

Utviklet av Edney Media & Design Kristiansand