Går bort ifra den vanligste russetradisjonen

Russen på Tangen Videregående Skole har i år valgt å gå litt imot tradisjonen som de fleste russ kjenner til. I stede for å samle inn penger til Kreftforeningen, har de valgt å rette blikket og pengene mot Mental Helse.

Russepresident Ingeborg Lunde Frøysaa og visepresident William Justnæs.
Foto: Marita Dæhlin.

En litt annen vei

– I utgangspunktet så var det jo ”Krafttak mot kreft” som sto på planen. Vi mener at psykisk helse er like viktig, og gikk derfor en litt annen vei, sier russepresidenten ved Tangen Videregående skole Ingeborg Lunde Frøysaa.

Da en kompis og medelev begikk selvmord i oktober i høst, valgte Tangen russen å sette lys på noe annet enn ”Krafttak mot kreft” og håper at flere får opp øynene for andre viktige saker. Da det ble samlet til russemøte for alle russepresidentene i Agder foreslo Ingeborg å velge bort «Krefttak mot kreft» og heller samle inn til Mental Helse.

Støtte en sak vi selv er påvirket av

– Vi vil absolutt ikke ta vekk den ”tradisjonen», men siden skolen vår og vi ble sterkt påvirket av denne hendelsen, synes vi det er viktig at alle blir sett og satt pris på. Psykisk helse er utrolig viktig. Vi vil vise at vi bryr oss, sier William Justnæs.

Stunden etter hendelsen har vært vanskelig for studentene.
Foto: Marita Dæhlin.

Russen har laget en innsamling på nett hvor alle som vil kan donere penger til Mental Helse. I tillegg til denne innsamlingsaksjonen skal de arrangere en russekro hvor inntekten fra inngangspengene skal gå til denne saken.

Siden Mental Helse er en litt ”ukjent” sak, er det viktig for russepresidenten, Ingeborg Lunde og visepresidenten William Justnæs, at de andre elevene ved Tangen også legger inn en innsats til denne saken og sprer ordet.

Terje Fagersand, leder ved Mental Helse Vest-Agder.
Foto: Fædrelandsvennen.


Utrolig takknemlig

Terje Fagersand, leder for Mental Helse i Vest-Agder, er utrolig takknemlig for donasjonen de vil motta fra russen ved Tangen Videregående skole. Innsamlingen vil bidra til økt belyshet over et vikitg, men tabubelagt tema. For at psykisk helse skal bli sett, må det bli pratet om.

– At russen velger å gjøre dette er helt fantastisk og vi vil gjøre alt vi kan for at pengene kommer ung psykisk helse til gode. Utover det kan jeg ikke si så mye før dette er behandlet i styret, sier Terje.