Nye omsorgsboliger gir bedre mestringsfølelse

Om drøyt to år kan Kristiansand få et helt nytt tilbud til personer med demens. Da skal den såkalte "demenslandsbyen" stå klar. I stedet for å bo på tradisjonelle sykehjem, kan de flytte inn i en egen landsby med butikker og kafeer.

Vinnerarkitektenes ideskisse for vandreområdet inne på selve anlegget. Boliger er tegnet inn til venstre, og fellesarealet med takhage til høyre. Foto/design: Danske Friis & Moltke Architects, i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen.

– Hvis personer med demens bor på et sykehjem, så vil de tro at de er syke. Ja de har en sykdom, men de skal leve så normalt som mulig. Det sier Ilse Van Lingen, som er prosjektleder for å etablere nye omsorgsboliger i Kristiansand Kommune.

Ilse van Lingen er prosjektleder for omsorgsboligene I Kristiansand Kommune. Foto: Hege Reina Bareksten.

I 2019 skal prosjektet om omsorgsboliger være ferdigstilt. Prosjektet har kommet langt med ideutviklingen og skissearbeid.

Ilse Van Lingen er ikke så begeistret for uttrykket «demenslandsby». Det er mange flere enn personer med demens som skape liv i det nye anlegget.

Etter mai i fjor har prosjektet for omsorgsboliger kommet godt i gang. Det skal bygges omsorgsboliger i bokollektiv der personer med demens kan bo. Prosjektet er inspirert fra en ide som de har brukt i Nederland. Boligene skal bli som et nabolag der det er butikker, kafeer og hobbyrom. Det skal bli bygget på den måten at selve bygningen skal ramme inn et indre uteområde. Det blir innenfor de ytre veggene at beboerne lever fritt. De vil gjenskape denne inspirasjonen fra Nederland, på norsk vis.

Bearbeider skisser

–  Vi har engasjert et arkitektfirma som vant arkitektkonkurranse. De er nå i gang med å bearbeide konseptet som de først har laget i konkurransen. De har fått flere innspill på ideer og hvordan de skal bygge, fra alle som er med på å bruke dette bygget, sier Van Lingen.

Her ser vi arkitekter planlegger omsorgsboliger. Foto: Ilse van Lingen.

Det har akkurat vært en workshop der Eldrerådet, arkitekter og medarbeidere har gått gjennom ideer og skisser til byggingen. I juni skal det være et nytt møte.

Allerede en forbedring

Ilse van Lingen er overbevist om at det dette vil bli bedre for beboerne.

– Demens handler om mye forvirring og usikkerhet. Det er mer logisk å for dem å bo på et sted som ligner på et hjem, enn et sykehjem som vil se ut som et sykehus for dem.

Beboerne kan bevege seg fritt i anlegget. Dette vil føles som en forandring etter ferdigstillingen av prosjektet. I Nederland ser de allerede forbedringer på beboerne.

– Mestringsfølelsen har blitt bedre. De kan takle hverdagen mye lenger og på et helt annet nivå. For de pårørende er dette en stor glede. Vi håper at det blir slik her også, sier Lise Kristiansen. Hun er leder i Eldrerådet i Kristiansand og i prosjektgruppen for omsorgsboligene.

Arkitekter og representanter fra Kristiansand Kommune diskuterer modeller av skissene de har. Foto: Ilse van Lingen.