Hareide sanker stemmer fra familiene

Partileder Knut Arild Hareide har denne uken vært på reise langs sørlandskysten. Tirsdag møtte KrF-lederen opp på Vivo bokhandel i Markens gate for å prate om fremtidens familiepolitikk.

På lunchtreff: Det var godt oppmøte da KrF inviterte til lunchtreff på Vivo bokhandel i Markens gate. Her med Partileder Knut Arild Hareide og Stortingsrepresentant Kjell Ingolf.  Foto: Celina Vaage Mølstre.

Håper på å komme i regjering

Under sin åpningstale på landsmøte i april uttalte KrF lederen at det viktigste for partiet nå er å komme i regjering til høsten, Men Hareide har enda ikke klart å løfte partiet fra rekordlave tall siden han ble valgt inn som partileder i 2011.

I den samme talen prioriterte Hareide å snakke mye om dagens familiepolitikk, og la vekt på KrF som et familieparti. Noe av fokuset ble også lagt på at fødselstallene i Norge stadig synker.

-Fødselstallene i Norge går ned, bare fra 2010 og fram til 2017 så har de gått ganske mye ned. Det er en utfordring for hele vårt samfunn, for da har vi ikke mange nok i framtiden som skal kunne arbeide skal kunne ha den velferden som vi har i dag.

 Jeg er jo partileder, men jeg har en enda viktigere jobb i mitt liv og det er å være pappa og ektemann.

-Da må vi legge mer til rette slik at vi kan kombinere et godt familieliv og et godt arbeidsliv. Alt må ikke være på arbeidslivets premisser, det må også være på familielivets premisser. Slik at vi kan gjøre gode valg. Jeg er jo partileder, men jeg har en enda viktigere jobb i mitt liv og det er å være pappa og å være ektemann.

Familiene skal få lov til å velge selv 

Det er politiske uenigheter mellom partiene om hva som er god familiepolitikk. Mens flere partier har uttalt at de vil ha bort eller endre på dagens kontantstøtteordning, uttalte blant annet Venstre at kontantstøtten er gammeldags og at den holder mange kvinner borte fra arbeidslivet. Det ser KrF seg uenige i, men går inn for å endre på dagens ordning som i sin tid ble innført av Bondevik-regjeringen i 1998 da partiet hadde sin store glanstid.

-Vi er opptatt av at familiene skal få lov til å velge selv. Familier er forskjellig, barn er forskjellig og da kan det være at vi trenger forskjellige løsninger, til forskjellige familier. Noen ønsker kontantstøtte, noen ønsker barnehage, og Jens Stoltenberg sa at ”Vi kan ikke belønne de som velger feil.” Mens for Krf er det slik at hvis familiene får velge det som er rett for dem, så synes vi at det er rett, både om du velger kontantstøtte og om du velger barnehage.

Valgfrihet er cluet 

-I dag er det slik at man kan enten velge barnehage eller kontantstøtte for barna som er ett år. Vi kunne ha tenkt oss å kombinere noen dager kontantstøtte, noen dager barnehage. Eller til kortere dag i barnehagen og bruke litt av beløpet på kontantstøtten. Så fleksibilitet og valgfrihet ønsker vi for barnefamiliene.

Den viktigste gjesten: Therese Wigardt ble omtalt som den viktigste gjesten under møtet, der hun ble invitert som en stemme for alle ferske foreldre. Foto: Biancha Ljungqvist
I panelet fikk politikerne besøk av Therese Wigardt som nylig selv har blitt mor, hun stilte som representant for småbarnsfamiliene.

-Dette er et veldig viktig tema, og noe av det viktigste du kan snakke om innen politikk. Selv skal snart minstemann begynne i barnehage, så nå må vi bytte på å være hjemme, sier Wigardt som til daglig jobber som sosionom.

Blant foreldre som møtte opp er Kjetil Steinbru og kona Aud-Marit Steinbru sammen med sønnen deres Markus på snart 1 år.

-Dette er jo et veldig relevant tema, særlig for oss, men vi fikk et veldig godt inntrykk etter i dag.

De syntes ordningen om kontantstøtte i dag er helt grei, og føler de blir hørt i forhold til endringene som blir gjort.

Vi føler vi blir hørt, og så er det jo en bra ordning sånn i forhold til andre land.

Kjetil Steinbru og kona Aud-Marit Steinbru tok turen innom Vivo Bokhandel da KrF inviterte til lunchtreff for å diskutere fremtidens familiepolitikk. Foto: Biancha Ljungqvist

Åpner opp for å kombinere kontantstøtte og barnehage 

KrF vil stille krav om at personer med mindre enn tre års botid i Norge må gjennom språkopplæring for fortsatt å få støtte, og åpner samtidig opp for å kombinere kontantstøtte og barnehage.

Tror du kontantstøtten kan hindre at innvandrerkvinner å komme seg ut i arbeidslivet?

-Jeg tror ikke det er kontantstøtten som hindrer innvandrerkvinner i å komme seg ut i jobb. Det tror jeg er mye holdninger og de kulturelle forskjellene, men det kan godt være, og det har de også sagt at det er viktig at det gis et tilbud for de som har bodd kortere enn tre år i Norge som har kontantstøtte, at de også skal få språkopplæring.

Hareide tror nettopp at det å sikre et godt språk er helt nødvendig for en god integrering, men uttaler at det å skulle ta bort kontantstøtten bare vil skape flere fattige barnefamilier i Norge. Vi ønsker at vi skal beholde kontantstøtten, men at de må ta språkopplæring og i den tida de tar språkopplæring så kan barna få gratis barnehageplass, for eksempel noen timer på dagen.

Hareide uttaler også at KrF vil komme til å utvikle familiepolitikken sin hele tiden.

Hvordan ser familiepolitikken ut i fremtiden?
Nå har vi gjort den mer fleksibel. Det er noen viktige prinsipper som må ligge til grunn og det er fleksibilitet, valgfrihet og at det ikke skal vær bare én løsning som skal passe for alle. Det er noe av det bærende som må være med i familiepolitikken. Jeg tror at den vil være i forandring, for vi utvikler familiepolitikken vår hele tiden.