Mange vil ut, få vil inn

  I fjor ble det gjort enklere å melde seg ut og inn av den norske kirke via internett. I Agder og Telemark bispedømme meldte 3787 seg ut og kun 299 inn ifølge statistikk fra SSB.

  ÅMLI: 1100 av 1800 innbyggere er medlem av Den norske Kirke i Åmli. Hittil i år har 4 meldt seg ut og en 1 har meldt seg inn. Foto: Raymond Andre Martinsen

  – Det har alltid vært uenigheter i kirken og alltid vært folk som har meldt seg ut. Jeg tror at hovedgrunnen til at mange melder seg ut er som følge av innføringen av                  homofilt ekteskap i kirken, sier Sokneprest i Grimstad Hjalmar Bjerga.

  Fra 7 til 58 utmeldinger

  Den norske Kirke i Grimstad menighet (bykjernen) har cirka 3 000 medlemmer. I 2013 meldte 7 personer seg ut av DnK, mens i 2014 var tallet økt til 58. Utmeldingstallet var på mellom 30 og 50 frem til 2016. Innmeldinger lå på mellom 1 og 5 opplyser kirkeverge i Grimstad menighet, Nina Morterud på e-post.

  Mener mange utmeldinger ble gjort i protest mot åpning av vielse av homofile i kirken. Hjalmar Bjerga tror det høye utmeldingstallet vil synke etterhvert. FOTO: Raymond Andre Martinsen.

  – Vi blir jo lei oss for de som forsvinner.
  Jeg tror utmeldingstallene kommer til å komme ned på et mer beskjedent nivå etterhvert.
  Det som er greit med den nye ordningen er at det også gjør det enklere å melde seg inn, sier Bjerga.

  Ikke 1000 kroner per medlem 

  Da prosessen for utmelding av DnK ble forenklet på internettet, ble det skrevet mange saker i landets aviser om at kirken mistet opp i mot 1000 kroner per medlem som gikk ut, dette mener Bjerga er feil og forklarer støtteordningen fra staten og kommunen slik:

  – Staten og kommuen gir støtte til den norske kirke. Det som de gir den norske kirke blir så fordelt på antall medlemmer i DnK. Så blir støtten gitt videre til de ulike stedene, støtten er avgjørende for støtten til andre tros- og livssynssamfunn, sier han.

  – Hvis det skulle bli mange færre medlemmer så kan vi jo tenke oss
  at de(staten og kommunen) vil gi mindre i støtte til den norske kirke. Men da vil det jo bli tilsvarende lite til de andre trossamfunnene også, sier han.

  Over halve bygda medlem av DnK

  En time unna Grimstad ligger Åmli. Her dominerer kristendommen som religion. Kirkeverge i Åmli kyrkjelege fellesråd Liv Eikås-Homme forteller at det er stor oppslutning rundt Den norske Kirke.

  Liv Eikås-Homme er ikke bekymret for medlemmer som kommer og går. FOTO: Raymond Andre Martinsen.

  – I Åmli er 1100 av 1800 innbyggere medlem i Den norske Kirke, sier hun.

  Hun mener det ikke har noe å si økonomisk for menighetene at
  medlemmer kommer og går.

  – Menighetene er selvstendige å må få sin egen inntekt i form av ofring og gaver. Så det har ikke noe med medlemstallet å gjøre. Vi har nettopp vært nødt til å kutte noen stillinger pga. redusert driftsstøtte, men den har ikke noe sammenheng med medlemmer å gjøre, sier hun

  Den eneste forskjellen folk vil merke som følge redusert driftssøtte er tilgjengeligheten på de ansatte i fellesrådet i Åmli, forklarer Homme.

  Færre utmeldinger hittil i år i forhold til i fjor

  I fjor meldte 10 seg ut og ingen inn. Hittil i år har 4 stykker meldt seg ut og 1 har meldt seg inn i DnK i Åmli.

  – Utmeldinger kan komme plutselig, vi får ikke noen indikatorer på at folk kommer til å melde seg ut. Vi prøver jo å få folk til å bli, men jeg er ikke bekymret for kirkens fremtid når medlemmer kommer og går. Det er en folkekirke og det skal fortsette og være en folkekirke, forklarer hun.

  Ikke noen betydning økonomisk for menigheter, enda

  Tilbake i Grimstad mener Bjerga at det ikke er noen fare for menighetene økonomisk. For at menighetene skulle slite økonomisk måtte medlemstallet synke dramatisk.

  – Skulle det synke til under halvparten av befolkningen så kan det bli dramatisk. Men det er ingenting som tyder på at vi nærmer oss det. Det er en grense for når man kan kalle det for en folkekirke og ikke, sier han.