Utbredt på grunn av samenes mytologi

  Flere og flere praktiserer sjamanisme i Norge.

  Bilde av en tradisjonell same, med en sjamantromme.

  Sjamanisme er et livssyn som må ses på som alternativt, og mange av de som praktiserer det i Norge gjør det på bakgrunn av Samenes gamle tro. Mytologien som samene har brukt i en årrekke brukes nå aktivt i Norge, og det vokser for hver dag som går.

   

  Sjamanisme er i bunn og grunn et menneske eller en gruppe med mennesker som bruker den åndelige verden til å hjelpe mennesker. Ofte brukes det i healingsammenhenger, som vil si at Sjamanen helbreder. Dette kan være alt fra sykdom til stress, men fellestegnet er at Sjamanen søker kontakt med den åndelige verden, og fungerer som en kanal for åndene til vår verden. De kommer også ofte i kontakt med det som kalles for hjelpedyr eller kraftdyr. Disse hjelper også til på utfordringen som Sjamanen skal løse.

  Samene sentrale

  Samene har brukt denne formen for formidling i lang tid, og selv om man har funnet bevis for sjamanistiske bevegelser mer enn 30 000 år tilbake så var samene med på å revolusjonere tankesettet. Det ble ført mer og mer mot naturen, og de kreftene som finnes i Moder Jord og Fader Sol. Samene kaller det for en Noaidi på nordsamisk, som vi er mest kjent med. Noaiden er altså en formidler mellom det menneskelige og det åndelige, og har like kjennetegn på i sjamanismen hvor man ofte bruker en tromme som redskap. Ved å slå på trommen kan man endre hjernefrekvensen i en kort periode, og med det vil de ha lettere for å få hjelp av Sjamanen. Samene bruker også joiking i denne sammenheng, og samisk mytologi vil ha det til at Noaiden ofte tok seg en shot med akevitt eller fiskeslo for å komme i transe. Dette sammen med tromming ga personen mulighet til å sende sjelen sin ut på en åndelig reise, gjennom de tre verdener som en Sjaman mener at vi har.

   

  Når man snakker om fornorskningen av samene som skjedde fra 1700-tallet, og frem til 1980 så snakker vi om grov undertrykkelse. Norge hadde frem til 1980 en aktiv assimileringspolitikk mot samene, for å fjerne kulturen og måten det levde på. En av grunnene var fordi de var redde for hva de tok med seg inn i vår egen kultur, og man hadde hørt rykter om at disse sjamene var i kontakt med den mørke siden. Gro Anna Eilefsen har selv gått i lære hos Ailo Gaup, som frem til han døde var en av de mest kjente sjamanene i landet vårt.

  Bilde av en sjaman fra Sibir, hvor samene har hentet sin inspirasjon igjen.

   

   

  –  Ryktene gikk om denne onde og mørke siden, og jeg er helt overbevist om at den eksisterer, men jeg har aldri forsøkt å ta kontakt med den siden. Uansett hvilke folk jeg møter på mine reiser så gir jeg alltid kjærlighet.

   

  For norske sjamaner hentes det mye inspirasjon, og tro fra den gamle religionen til samene. Det er ingen som bestemmer over hvilken vei du går, men ser man tilbake på hvordan samene praktiserte sjamanismen ser man store sammenligninger med den generelle måten å gjøre dette på i Norge.