Ønsker å bygge broer mellom troende og ikke-troende

  Bjørn Årseth, en selverklært bibel-nerd fra Langesund holdt nylig foredrag på Stathelle bibliotek. Han forteller at han ønsker å nå ut til alt fra ateister til bokstavtro kristne.

  Foto: Kristine Hauge Thomassen

  Ble inspirert av amerikansk eks-biskop

  Årseth hentet mye inspirasjon og innhold fra et foredrag holdt på det teologiske universitet i Oslo, av den tidligere biskopen, John Shelby Spong. Han forteller at store deler av dette foredraget, kalt «Å se jesus med jødiske øyne», ble til hans «Det nye testamentets jødiske røtter».

  – Jeg oversatte dette foredraget til norsk, og la inn et par egne ting jeg syntes var viktig å ta med, sier han.

  Bjørn Årseth forteller at responsen i etterkant av foredraget har vært svært positiv, og at han til og med har mottatt brev fra en av dem som møtte opp.

  – Jeg har allerede fått forespørsler om å holde flere foredrag, blant annet om jeg kunne komme hjem til noen privat, så jeg håper jeg får flere muligheter.

  Meningene hans er likevel ikke like populære hos alle, noe som har skapt debatt på hans personlige Facebook-side.

  – Når man stikker hodet frem, så må man nesten bare tåle slike ting. Det finnes jo dem som mener at «dette er Guds ord», så da syntes jeg vi må kunne prate om det.

  Foto: Kristine Hauge Thomassen

  Sønnen drev ham til å undersøke kildene til bibelen

  Hverdagen ble snudd opp ned og satt på prøve da Årseth plutselig ble pappa til en funksjonshemmet sønn i 2005.  Det skulle fem år til med bønn, før han valgte å ta tak i sin egen religion og undersøke kildene til de bibelske tekstene.

  – De fem første årene av Henrik sitt liv fortsatte jeg å be, jeg hadde håp. Det var først når han hadde blitt fem år at jeg startet på denne reisen inn i bibelstudiene. Det hele startet med at jeg ville ha svar, å undersøke bibelen og få en bedre forståelse for bakgrunnen og forfatterne gjorde det lettere for meg å sette ting i perspektiv. Det var befriende, å tilegne meg kunnskap på egenhånd.

  Bjørn Årseth med en av bøkene han har tatt i bruk i sine bibelstudier. Foto: Kristine Hauge Thomassen.

  Syntes flere burde tørre å stille spørsmål til Kristendommen

  Den tidligere musikklæreren forteller at livssynet hans med tid har forandret seg, og at han tidligere har opplevd å føle at han hadde ett ben i hver leir. Han oppfordrer alle, også kristne, til å stille flere spørsmål til kristendommen og dets kilder. Han forteller at det han ønsker å være, gjennom sine foredrag, er en brobygger.

  Det er en stor oppgave å prøve å være en slags brobygger, men jeg tror det er mulig, sier Årseth.

  Det kan sies at nyere tider i større grad åpner for spørsmål til bibeltekstenes kilder. Bjørn Årseth peker ut at dersom du ser på en 2011-utgave av bibelen, vil det stå fotnoter ved enkelte bibelske fortellinger som forteller deg at dette er en historie som ikke finnes i de eldste tekstene.

  – Jeg syntes dette er et tankekors for alle dem som er bokstavtro-kristne og tror at alt dette er guds ord, sier Årseth.

  Han siterer en forsker, som sa at «Jeg tror at når vi ser tilbake på de første 2000 årene, så vil vi se på det som den tidlige kristendommen.»