Kommuniserer med gud gjennom tungetale

  - Jeg taler ofte i tunge når jeg sitter hjemme alene. Det er et bønnespråk fra hjertet mitt.

  Å snakke til gud er en vanlig del av det å være kristen. Mange føler seg nærmere til gud og religionen ved å kommunisere gjennom bønn og bibelvers. Men for noen er ikke dette nok.

  Det sier i bibelen at Jesus ba folket spre det kristne budskap over landegrensene, noe som ba på språklige vanskeligheter etter hvert som ordet skulle spres videre utover verden. Det er av denne grunn de kristne mener gud ga dem mulighet til å snakke et uskrevet språk for å kunne videre spre budskapet, av dette kom tungetale. For ikketroende og mennesker med andre religiøse bakgrunner, kan dette høres ut som et oppdiktet språk. Likevel mener mange kristne at dette er den optimale måten å kommunisere med gud på.

  Fredrik Lauvland står frem i en video publisert av Filidelfia Kristiansand der han forklarer hvordan hans forhold til tungetalen oppsto. Han forklarer hvordan det å tale i tunge kom naturlig til han gjennom et møte med gud. Han utdyper hvordan egenskapen kom fra hjertet og som en gave fra gud.

  Ble åndsdøpt og fikk tungetale som 13-åring from Filadelfia Kristiansand on Vimeo.

  I Filifelfia Kristiansand benyttes tungetale flittig, og sees på som den optimale måten å kommunisere med høyere makter på.

   

  – Selv bruker jeg ikke tungetale, men tungetalen i seg selv er et reelt språk som er nevnt i bibelen, forteller Odd Bjarne Ellefsen, internasjonal prest ved Kristiansand Domkirke.

  Han mener tungetalen er et redskap som kan brukes av de som ønsker. Det er heller ingen måte å lære talemåten på, men heller gud som gir det evnen til å snakke fra hjertet.

  Levis Minsty sin logo

  Det er ofte de mindre mer ekstreme kristne sirklene som benytter seg av talen. Et godt eksempel på dette er Levis Ministry. Levi Jensen ser på seg selv som evangelist, og er frontfigur for gruppen. Han har det siste året blitt et intetnettfenomen med sin karakteristiske tungetale som han publiserer på facebook og youtube.

  Hovedsakelig knyttes oppmerksomheten rundt Levi sin tungetale opp mot kritikk. Mange reagerer sterkt på meningene og det han deler på internett. Spesielt i Norge som er et relativt religionfritt land, møtes slike uvanlige ritualer med en kald skulder, og blir ofte omtalt som oppdiktet «babysnakk».

  Tungetale praktisert av Levi Jensen: