Agderkonferansen: Eldrebølgen kommer – folk må ut i arbeid

Eldrebølgen, helse- og sosialtjenester, psykisk helse blant ungdom og utdannings- og arbeidsmarkedstiltak var sentrale temaer under Agderkonferansen i går.

Det var folksomt på årets Agderkonferanse hvor temaet var «arbeid skaper verdier». Foto: Jonas Oden Ulset

«Arbeid skaper verdier» var fokuset under årets Agderkonferanse. Arbeidsmarkedet er i stadig endring. En av de største utfordringene i de kommende årene er eldrebølgen, og rekrutteringsproblemer vil bli mer vanlig innen bestemte sektorer.

Mangel på sykepleiere

I Vest-Agder, og spesielt i Aust-Agder er det allerede rekrutteringsproblemer når det kommer til helse- og sosialtjenester, og det er stor mangel på sykepleiere. Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund, forteller at det vil være et økende behov for folk innen denne sektoren de neste ti til tolv årene.

– Bransjen er i sterk vekst på grunn av det stadig økende antallet eldre. I dag jobber 19 500 med helse- og sosialtjenester i Vest-Agder og dersom vi skal klare å imøtekomme eldrebølgen må antallet ansatte være 33 000 når eldrebølgen står på for fullt.

Lund har allikevel stor tiltro til at teknologien vil bli løsningen på en god del.

– NAV investerer ikke selv i teknologiske fremskritt, men det er nok mange gründere som gjør nettopp dette, og dette mener jeg vil være redningen.

Kommunikasjonsansvarlig i NAV Aust-Agder, Nina Zachariassen, mener at de mange jobbmessene som arrangeres av NAV i fylket vil få helse- og sosialsektoren frem i lyset for arbeidssøkere.

– Det skal bli holdt en sommerjobbmesse i februar som belyser stillinger innen sektoren. Ellers så jobber NAV Aust-Agder hardt for å imøtekomme behovet.

Tredobling av antallet pensjonister 

I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil gå fra litt over en halv million til nesten det tredoble. Konferansier ved Agderkonferansen, Anne Grosvold, bekymrer seg for konsekvensene dette kan medføre.

«eldrebølgen kan man ikke gjøre noe med, meD mindre dere skal skyte oss, da»

Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer at hun har troen på at eldre i Norge er villige til å jobbe lengre enn det man er vant til i dag.

– Dagens eldre er ressurssterke, og det er viktig at politikere motiverer dem til å bidra så lenge som mulig.

Hun mener fortsatt at det viktigste er å fokusere på å hjelpe flest mulig unge gjennom utdanningen så de kommer seg i arbeid.

– Agderfylkene kommer dårlig ut på statistikken når det kommer til arbeidsledige ungdom. Dette skyldes at fler og fler ungdom sliter med psykiske problemer.

En av fem unge sliter

Assisterende fylkesrådmann Kristin Toft Andresen, ordfører Per Kristian Lunden og STA-leder Kai Steffen Østensen i samtale med Anne Grosvold. Foto: Jonas Oden Ulset

– Hver femte ungdom står i fare for å bli lagt inn på psykiatrisk.

Dette sa STA-leder Kai Steffen Østensen under Agderkonferansen. Han forteller at mange unge sliter, og at det bør satses mer på å gjøre de som faller utenfor kjent med arbeidslivet.

– Politikerne må tørre å legge penger på bordet, og fokusere på praksis i skolegangen. Det bør også utvikles bedre rådgivingstjenester for unge.

Assisterende fylkesrådmann Kristin Toft Andresen mener at det er et stort problem i Agder-fylkene at unge ikke er villige til å flytte på seg.

– Folk må bli mer åpne for muligheten til å dra andre steder for å studere. På denne måten vil studiemuligheten åpne seg og det vil bli enklere å finne arbeid som passer til hver enkelt. Fremgangen her har vært stor, men må være større.

Anniken Hauglie forteller at hun synes arbeidsgivere bør bli flinkere til å gi sjanser til de som faller ut av samfunnet, eller av ulike årsaker sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

– Det har blitt bevist at de som sliter trenger motivasjon, og trenger et dytt for å komme seg i gang. Arbeid har seinere vist seg å hjelpe. Jobb er bra på alle måter.

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsdirektør i Nav Sigrun Vågeng presenterer NAVs arbeid mot arbeidsledighet. Foto: Jonas Oden Ulset

Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågeng, forteller under konferansen at 2,4% av norske innbyggere er arbeidsledige, og at 9,6% har opplevd arbeidsledighet det siste året. NAV jobber for å gi mennesker muligheter, få flere i arbeid og færre på stønad.

– De fleste kommer seg i gang og ut i arbeidslivet på egenhånd, men ikke alle. Derfor tilbyr NAV ulike arbeidsmarkedstiltak, som for eksempel opplæringstilbud og lønnstilskudd.

Forskere sier at disse tiltakene har en moderat positiv effekt, hvis det blir brukt på riktig måte. Vågeng forteller at det er viktig å dosere antall tiltak på riktig måte.

– Går arbeidsledigheten ned, er det viktig å kutte ned på tiltakene. Arbeidstiltakene er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå et mål. Vi går mot en tid hvor ung arbeidskraft blir desto viktigere enn det har vært før.