Trafikkomlegginger i Kristiansand

  statens vegvesen informerer om at det blir trafikkomleggelser på nattestid denne og neste uke for østgående E18-trafikk gjennom Kristiansand. Årsaken er monteringsarbeid på Bjørndalssletta og i vestenden av Baneheitunnelen i forbindelse med tunnelutbedringene.
  Samtidig vil det pågå annet arbeid øst og vest for tunnelene hvor trafikken stoppes helt i korte perioder på nattestid. Trafikkomleggingen gjelder hver natt fra kl. 22:00 til kl. 06:00 frem til 16 februar.

  Detaljert oversikt uke 6 

  I perioden fra og med tirsdag 6. februar kl. 22:00 til og med fredag morgen 9. februar kl. 06:00 kommer E18-trafikken fra øst gjennom Kristiansand hver natt til å bli ledet fra Bjørndalssletta over Lund på Østre ringvei, Marviksveien, over Lundsbrua og Dronningens gate og Vestre Strandgate til Gartnerløkka. Vestover herfra vil være E18 forbi Samsen. Trafikkomleggingen gjelder hver natt fra kl. 22:00 til kl. 06:00.

  Trafikken fra vest, på E39, ledes ned før Vesterbrua og inn i rundkjøringa på Gartnerløkka og kan kjøre østgående løp i tunnelene slik det har vært en lang periode nå.

  Samtidig som arbeidene pågår med tunnelene vil det på E18 mellom Vollevann og Oddernestunnelen bli montert en stor tavle over veibanen. I forbindelse med disse arbeidene vil trafikken måtte stanses helt i kortere perioder i opptil 15 minutter i begge retninger. Også disse arbeidene pågår kun på natt.

  Detaljert oversikt uke 7 

  Nettene fra mandag kveld 12. februar til fredag morgen 16. februar vil samme trafikkomlegginger gjelde som i uke 6.

  Samtidig som arbeidene pågår med tunnelene vil det på E39 Vesterveien bli montert en stor tavle over veibanen. I forbindelse med disse arbeidene vil trafikken måtte stanses helt i kortere perioder i opptil 15 minutter i begge retninger. Også disse arbeidene pågår om natten fra kl. 22:00 til kl. 06:00. Dette melder statens vegvesen i en pressemelding til Sørnett.