Hasj blir mer vanlig blant ungdom. Tall fra politiet viser at nærmere 1/3 av personer under 25 år har prøvd hasj, en utvikling ungdommen ikke liker.

På Tangen vgs. i Kristiansand sentrum møter jeg på en venninnegjeng. Elevene Karianne Rasmussen, Ayat Majbel Saeid og Lotte Flisen synes utviklingen av hasjbruk er skremmende.

– Vi vet om hvem som bruker hasj, hele skolen vet om hvem som bruker hasj. Vi vet hvor man kan få tak i og hvem som selger. Det virker som at folk ikke tenker seg om, for det gjøres såpass åpenlyst at alle får det med seg. Utviklingen går feil vei forteller Saeid.

Ingen av elevene har selv prøvd narkotika, men har svært god kjennskap til hvordan ting foregår i ungdomsmiljøet.

– Vi ser jo at det er veldig vanlig at gjenger prøver det ut. Det er bekymringsverdig. Heldigvis har vi sett tiltak her på skolen, blant annet har politiet vært her med narkotikahunder forteller Rasmussen.

Håvard Berge som jobber forebyggende med hasj for Kristiansand kommune og politiet forteller om hvilket arbeid de gjør i tillegg til narkohundene når han konfronteres med problemstillingen.

-Vi reiser rundt for å holde foredrag på et tosifret antall skoler i distriktet. Disse foredragene tar som regel en hel dag og avsluttes med et foreldremøte på kvelden. For oss er foreldrene de viktigste å kontakte, ettersom de har størst påvirkningskraft på ungdommene.

En dealer som ønsker å være anonym forklarer sitt synspunkt på utbredelsen av hasj blant unge:

– Hasj er utbredt blant unge. De aller fleste har kjennskap til hasj og annen narkotika, og kan derfor ta en avgjørelse selv om de vil prøve. Folk får selv gjøre seg en oppfatning om de synes de er greit, og min erfaring er at det er sosialt akseptert. Folk som har et annet syn blir sett på som gammeldagse og naive mener han.