Markedsføringsproblem for Alarmsentralen for barn og unge

Det har vært vanskelig å få til en god markedsføring for Alarmsentralen for barn og unge.

– Det har foreløpig vært et bra prosjekt, men vi har hatt problemer med markedsføringen, sier leder for barnas alarmsentral Monica Brunner til Sørnett.

Det er fire organisasjoner som jobber med markedsføringen. Barn og likestilling departementet, Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.  Skolene skal også henge opp plakater med telefonmumret til alarmsentralen.

– Det er viktig at alle barn og unge kjenner til muligheten til å ta kontakt med alarmsentralen,  sier Brunner.

Brunner forteller at det jobbes med en ny hjemmeside for alarmsentralen.

– Den vi har i dag har ikke fungert spesielt godt, sier Brunner.

Flere henvender seg til Alarmsentralen, enn til Barnevakten.

De får inn i snitt mellom 3-4 henvendelser på hver vakt. De fleste er på ettermiddag og kveld, men det hender det kommer inn telefoner på natten også.

– Det er vanskelig å svare på om det er mer eller mindre en forventet. De vanligste henvendelsene er fra barn som lever med familier som slår, ruser seg og som lever med familier som ikke fungerer, forteller Brunner