Fortjener bedre lønn

Venstres Dag Vige tar på sin Facebook-side til orde for å styrke statusen for de som gjør den tøffeste jobben i barnevernet.

FOTO: Venstre.no
FOTO: Venstre.no

–    Det er forstemmende å høre leder av barnevernsvakta i Kristiansand Monica Brunner si at de beste arbeiderne med lengst erfaring forsvinner fra førstelinjetjenesten og ender opp i spesialistfunksjoner med høyere lønn, skriver venstremannen Dag Vige

Han mener at det det burde vært en enhetlig instans som hadde felles ledelse og kunne ta beslutninger på egenhånd. Innblandinger fra flere hold fører til at det sløses med ressurser, som kunne vært brukt på barn og unge som sliter

–    Det trenges mennesker med både erfaring og personlig integritet, som er sterke nok til å se at jobben sammen med utsatte barn og unge er en av de viktigste oppgavene en kan ha i vårt samfunn.

Hjerneflukt

De mest erfarne fagfolkene søker seg til statens Bufetat som tilbyr mye høyere lønn – og mer forutsigbare og mindre stresset arbeidsdager.

Vige mener at det må tas grep for å sikre seg de beste folkene til å jobbe med barn og unge med de største livsutfordringer. For å sikre seg disse må det også gis anstendig lønn.

Tapper kommunalbarnevernet

Monica Brunner, leder for Barnevernsvakta i Kristiansand, er helt enig i at det trengs å utarbeides et bedre lønnssystem der man kan rekruttere og beholde dyktige barnevernsarbeidere også i kommunene.

–    Når man får opptil 50 000 kr ekstra i lønn på å gå over til det statlige barnevernet, er det klart vi mister mange flinke barnevernsarbeidere.

Det er en del nyutdannet barnevernsarbeidere som begynner, med null erfaring, jobber og skaffer seg erfaring og flytter over til å jobbe i det statlige. Dette tapper barnevernet for dyktige mennesker som kunne vært med og høynet nivået i barnevernet, mener Brunner

–   Det er klart lønn er et tema når vi skal rekruttere dyktige folk og samtidig beholde de vi har, sier Brunner.