For høye tall på dødsfall

Men ikke over landssnittet ifølge fagdirektøren ved Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykhus er ikke verre enn andre FOTO: Viorica Marticiuc.
Sørlandet sykhus er ikke verre enn andre FOTO: Viorica Marticiuc.

I fjor førte uventede hendelser og feil ved Sørlandet sykehus til 13 dødsfall og 70 tilfeller av alvorlige skader skriver Fædrelandsvennen.

Andelen er ikke større her enn ved andre sykehus.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier til NRK at de ikke har noen høyere tall enn landsgjennomsnittet. Men at dette allikevel er for høye tall.

– Vi vil ikke at det skal skje alvorlige hendelser i det hele tatt, og slett ikke dødsfall. Når det skjer, er det forferdelig beklagelig, men samtidig er dette noe som skjer ved alle sykehus, sier Engstrand.

Alle tilfeller blir gransket nøye

Engstrand forteller at disse hendelsene blir brukt til å lære av. Ved dødsfall og tilfeller der personer blir skadelidende, er det ikke nødvendigvis direkte feil fra sykehusets side.

– Disse dødsfallene har våre folk vurdert til å være uventede. Derfor har det blitt gjort ytterligere granskning for å finne ut hva som faktisk har skjedd, sier Engstrand til NRK.

-Ingen klare mønstre

Det er ingen klare tendenser ved uventede dødsfall, men fall og infeksjoner er skyld i mange av de uventede skadene, sier fagdirektøren.

Selv om tallene ikke er spesielt høye sammenlignet med resten av landet, forteller Engstrand til NRK at de likevel ikke skulle vært der. Han legger til at de arbeider kontinuerlig med dette, og håper dette kan bidra til å redusere tallene.